Společnost Trane navazuje spolupráci se společností Honeywell při zajišťování úspory nákladů v oblasti nízkouhlíkového tepla a energie za účelem podpory cílů čistých nulových emisí uhlíku ve Skotsku  • Nejmodernější kombinace technologií získává teplo z odpadní vody, a dodává tak nízkouhlíkovou energii pro oblastní tepelnou síť ve městě Stirling
  • Projekt může ročně ušetřit až 381 tun uhlíku, což je ekvivalent ujetí více než 2,4 miliónu kilometrů v průměrném autě na benzín


Brusel, 24. listopadu 2020
– Trane®, značka globální novátorské společnosti Trane Technologies (NYSE: TT) zabývající se klimatem, společně se společností Honeywell (NYSE: HON) dnes oznámily, že poskytují technologie pro průlomový projekt zajišťující úsporu nákladů v oblasti nízkouhlíkového tepla a energie poskytovaných veřejným budovám a firmám ve skotském městě Stirling. Projekt oblastní tepelné sítě vyvinutý v partnerství se společností Scottish Water Horizons a radou města Stirling s podporou programu Low Carbon Infrastructure Transition Programme (LCITP, Program přechodu na nízkouhlíkovou infrastrukturu) skotské vlády využívá řadu obnovitelných zdrojů energie včetně odpadních vod z čistírny odpadních vod ve městě Stirling.

Projekt může ročně ušetřit až 381 tun uhlíku, což je ekvivalent ujetí více než 2,4 miliónu kilometrů v průměrném autě na benzín, a je v souladu se skotským závazkem stát se do roku 2045 společností s čistými nulovými emisemi uhlíku.

Tato technologie, která v rámci jediného vysoce efektivního procesu využívá při výrobě tepla a elektrické energie opětovné získávání tepla ze splaškových a odpadních vod společně se zařízením pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny (CHP), je ve Velké Británii první svého druhu. Technologie tepelného čerpadla od společnosti Trane získává teplo ze splaškových a odpadních vod, a využívá přitom chladivo společnosti Honeywell s ultra nízkým potenciálem globálního oteplování (GWP); zařízení se nachází v energetickém centru, které vlastní a provozuje společnost Scottish Water Horizons, a dodává do oblastní tepelné sítě nízkouhlíkové teplo se sníženými náklady na energii.

„Společnost Trane přímo přispívá k řešení klimatické změny tím, že mění způsob, jakým svět vytápí a chladí budovy a jak přepravuje chlazený náklad,“ řekl José La Loggia, prezident společnosti Trane Commercial HVAC pro Evropu, Střední východ a Afriku. „V Evropě jsou budovy zodpovědné za 40 procent spotřeby energie a za 36 procent emisí skleníkových plynů. Téměř polovina energie využité v budovách slouží k jejich vytápění a chlazení. Cílem inovací, jako jsou naše pokročilá tepelná čerpadla používaná v projektu Stirling, je ohnout křivku globálního oteplování nahrazením topení založeného na fosilních palivech.“

„Jedná se o vzrušující projekt oblastního vytápění, který demonstruje přímý dopad, jaký mohou mít chladiva Honeywell Solstice společně s produkty Trane Technologies na emise CO2 a na spotřebu energie,“ řekl Julien Soulet, viceprezident a generální ředitel společnosti Honeywell Fluorine Products pro Evropu, Střední východ a Afriku. „Žádná jiná chladiva, která jsou v dnešní době k dispozici, neposkytují tak širokou škálu výhod jako produkty Solstice; patří mezi ně vysoká energetická účinnost, zanedbatelný dopad na životní prostředí, snadná konverze, bezpečné používání a nízké celkové náklady na vlastnictví.“

 

Úspory energie pro domácnosti a místní firmy

Oblastní tepelná síť, kterou vlastní a provozuje rada města Stirling, zahrnuje celou řadu klíčových veřejných budov ve městě Stirling včetně volnočasového centra, stadiónu a nedaleké střední školy. Rozsah projektu umožňuje rozšíření sítě po celém městě a poskytovat úsporu energie pro domácnosti a místní firmy.

 „Projekt Stirling je skvělým příkladem toho, jak podporujeme skotskou vládu a organizaci Scottish Water v jejich ambiciózním cíli nulových čistých emisí,“ řekl Donald MacBrayne, vedoucí obchodního rozvoje společnosti Scottish Water Horizons. „Více než polovina energie spotřebované ve Skotsku pochází z tepla a my jsme odhodláni nadále využívat aktiva organizace Scottish Water pro vytváření nízkouhlíkové energie, a přispívat tak k zelenějšímu Skotsku. Energetické centrum bylo navrženo tak, aby v budoucnu umožňovalo další rozvoj, a podpořilo tak další následné rozšíření nízkouhlíkové sítě.“

Projekt Stirling je v souladu se závazkem udržitelnosti společnosti Trane Technologies zahrnujícím gigatunovou výzvu, která spočívá v příslibu omezit emise uhlíku (CO2e) zákazníků o jednu miliardu metrických tun zvýšením udržitelnosti způsobu, jakým svět vytápí a ochlazuje budovy a přepravuje chlazené potraviny, léky a další zboží podléhající zkáze.

Řešení, jako jsou kompaktní jednotky pro chlazení a vytápění s nulovými emisemi uhlíku Trane CITY použité v projektu Stirling jsou příkladem inovací společnosti Trane směřujících k elektrifikaci vytápění za účelem omezení využití fosilních paliv k topení. Řešení tepelných čerpadel Trane jsou považována za obnovitelné zdroje energie, protože využívají volně dostupnou energii přítomnou v okolním vzduchu a zdrojích podzemní vody. Dosahují teploty teplé vody až 80 stupňů Celsia využitím chladiva Solstice ze (R-1234ze) s ultra nízkým GWP od společnosti Honeywell.

Chladivo Solstice ze má ultra nízký potenciál globálního oteplování (GWP) o hodnotě menší než 1 a je založeno na hydrofluoro-olefinové (HFO) technologii společnosti Honeywell, která nepoškozuje ozonovou vrstvu. Chladivo Solstice ze je navrženo pro střednětlaká chladicí zařízení používaná k chlazení velkých budov, v projektech infrastruktury, procesních chladicích zařízeních v chladicích aplikacích, pro oblastní chlazení a vytápění, ORC (organický Rankinův cyklus), tepelná čerpadla pro vysoké teploty a nezávislé chladicí skříně pro střední teploty.

 

# # #

O společnosti Trane Technologies

Společnost Trane Technologies (NYSE: TT) je globální inovátor v oblasti klimatu. Prostřednictvím našich strategických značek Trane a Thermo King a našeho portfolia ekologických produktů a služeb poskytujeme účinná a udržitelná klimatická řešení pro budovy, domovy a dopravní prostředky. Další novinky naleznete na stránkách www.tranetechnologies.com.

 

O společnosti Honeywell

Společnost Honeywell je světovou jedničkou ve vývoji, výrobě a dodávkách chladiv, která se prodávají po celém světě pod značkami Solstice® a Genetron®  pro chlazení, a klimatizace v budovách a automobilech.  Společnost Honeywell a její dodavatelé dokončili investiční program o hodnotě 900 milionů dolarů v oblasti výzkumu a vývoje a zajistili si novou kapacitu založenou na hydrofluoro-olefinové (HFO) technologii společnosti Honeywell.

 

O společnosti Honeywell Performance Materials and Technologies (PMT)

PMT vyvíjí technologie procesů, automatizovaná řešení, pokročilé materiály a průmyslový software, které mění průmyslová odvětví po celém světě. Společnosti Advanced Materials skupiny PMT vyrábějí širokou škálu výkonných produktů včetně materiálů upřednostňovaných s ohledem na ekologii používaných při výrobě chladiv, nadouvadel, aerosolů a rozpouštědel, farmaceutických obalů, jemných chemikálií, aditiv a vláken vysoké pevnosti pro využití v armádě, u policejních sborů a v průmyslu. Technologie vyvíjené společností Honeywell UOP (www.uop.com), předním dodavatelem v odvětví olejů a plynů, tvoří základ pro většinu světových rafinérií a umožňují účinnou výrobu benzínu, nafty, leteckých paliv, petrochemických produktů a obnovitelných paliv. Honeywell Process Solutions (www.honeywellprocess.com) je průkopnickým poskytovatelem prvků pro ovládání automatizace, bezpečnostních systémů, nástrojů pro práci v terénu, systémů pro zásobování palivem a hořáků, souvisejících nabídek pro výrobní závody, kybernetické bezpečnosti, řídicích systémů pro tkaniny a obalové materiály, řešení pro připojené nástroje a měřicí zařízení a služeb pro širokou škálu průmyslových odvětví.

 

O společnosti Scottish Water Horizons

Scottish Water Horizons Ltd je obchodní dceřiná společnost, kterou zcela vlastní organizace Scottish Water.  Společnost hraje klíčovou roli v omezování uhlíkových emisí a v rozvoji udržitelné a cirkulární ekonomiky ve Skotsku maximálním využíváním rozsáhlé řady aktiv veřejných služeb. Od vytváření obnovitelné energie z větru, slunečního záření a odpadních vod až po recyklaci odpadu z potravin a usnadňování průmyslových inovací pomáhá společnost Scottish Water Horizons organizaci Scottish Water se splněním cíle nulových čistých emisí do roku 2040 – tedy pět let před cílem skotské vlády. Růstová strategie společnosti spočívá v podpoře Skotska při jeho proměně v zemi maximálně využívající vodní zdroje („Hydro Nation“) a ve využívání příležitostí, které přinášejí zdroje společnosti Scottish Water jak pro svůj vlastní rozvoj, tak pro partnerskou spolupráci s organizacemi ve veřejném i soukromém sektoru. www.scottishwaterhorizons.co.uk

Contact Information

Geraldine Velner

Communications Leader, Trane Technologies EMEA

+32493282676

geraldine.velner@tranetechnologies.com

Michal Karkoszka

Contractor, Trane Technologies

+48222435357