Office reception area

Trane Vietnam - HCM Office

Unit 901-903,Centre Point Building, 106 Nguyen Van Troi Street, Ward 8 , Phu Nhuan District
Ho Chi Minh City, Viet Nam

Liên Lạc Trực Tiếp

Mai Văn Bình

Giám Đốc Kinh Doanh

binh.mai@trane.com

Số Điện Thoại :  1900 599 920

Văn Công Trí

Giám Đốc Kinh Doanh

Tri.VanCong@trane.com

Số Điện Thoại :  1900 599 920

Đỗ Tấn Huỳnh An

Giám Đốc Dịch Vụ

An.DoTanHuynh@trane.com

Số Điện Thoại :  1900 599 920

Trane Vietnam - HCM Office

Unit 901-903,Centre Point Building, 106 Nguyen Van Troi Street, Ward 8

Phu Nhuan District
Ho Chi Minh City

ĐT: 1900 599 920

EMAIL: info@tranevietnam.com