Trane Chiller Parts Warranty Program

Trane Chiller Parts Warranty Program

โปรแกรมรับประกันค่าใช้จ่ายสำหรับอะไหล่เครื่องชิลเลอร์ ‘เทรน’

บริการรับประกันพิเศษเพิ่มเติมที่คุณสามารถออกแบบได้เองนอกเหนือจากการรับประกันมาตรฐานที่มาพร้อมกับเครื่อง หรืออุปกรณ์ชิลเลอร์ของเรา ซึ่งบริการนี้จะช่วยคุณควบคุมค่าจ่ายของการซ่อมแซมชิลเลอร์ตลอดอายุการใช้งาน ช่วยยืดอายุการใช้งานชิลเลอร์ และยังช่วยให้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมชิลเลอร์ของคุณไม่บานปลายอีกต่อไป

 

 

 

Download โบรชัวร์