Overall Plant Efficiency

 

Overall Plant Efficiency

งาน Contracting ที่รับออกแบบ ปรับปรุง โดยควบคุมการใช้พลังงานสำหรับ Chiller Plant ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเครื่องทำน้ำเย็น ปั๊มน้ำ หรือ หอผึ่งน้ำเย็น (Cooling Tower)

Resources