Chiller Replacement

 

Chiller Replacement

บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น สำหรับอาคารที่มีเครื่องทำน้ำเย็นที่เสื่อมสภาพ หรือมีอายุการใช้ที่ยาวนาน สมควรทำการพิจารณาเปลี่ยนเครื่องใหม่

Resources