Absorption Liquid Chiller

 

Absorption Liquid Chiller

เครื่องทำน้ำเย็นที่ใช้พลังงานความร้อนที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิต (Waste Heat) อาทิ ไอน้ำ ไอเสีย ควัน และความร้อน รวมถึงก๊าซธรรมชาติ โดยเป็นการนำพลังงานที่เหลือใช้นั้น นำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน

Resources