Variable Air Volume (VAV)

 

Variable Air Volume (VAV)

อุปกรณ์ปรับปริมาณลมที่หัวจ่ายลมเย็น เพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในอาคารให้เหมาะสม เพื่อความสบายของผู้อยู่อาศัย และลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น