HVAC Equipment Controls

 

HVAC Equipment Controls

ระบบจัดการและควบคุมสำหรับระบบปรับอากาศโดยรวม ทั้งระบบทำน้ำเย็น (Chiller Plant) และระบบส่งลมเย็น (Airside)