ศูนย์อะไหล่ 'เทรน'

เขตต่างจังหวัด

 

   

  บริษัท / ร้านค้า

   

  ประเภท

   

  ที่อยู่

   

  โทร

  ภาคเหนือ
       
         
  ▪ บจก. เจียงแอนด์ซันส์ (ประเทศไทย) ขายปลีก-โครงการ 87-87/1 ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 (053) 278-162
         
  ▪ หจก. ลำปางวิศวกรรม ขายโครงการ 539,541,543 ถ.ประสานไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 (054) 226-004
         
  ▪ บจก. พี เอ แอร์ แอนด์ เซอร์วิส ขายโครงการ 86 หมู่ 3 ถ.รอบเมืองนอก ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 (053) 562-918  
         
  ▪ หจก. ร่วมสร้างเทรดดิ้ง ขายโครงการ 319/6 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 (055) 304-540
         
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      
         
  ▪ หจก. เอ.เอ. แอนด์ เอ็น ขายปลีก-ส่ง-โครงการ 235/60 หมู่ที่ 13 ถ.หลังศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 (043) 331-164
         
  ▪ หจก. เจ.วี.เซอร์วิส ขายปลีก-โครงการ 254 ถนนพิชิตรังสรรค์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 (045) 265-428-9
         
  ภาคตะวันออก        
         
  ▪ บจก. รังษีอีเล็คทริค ขายปลีก-โครงการ 896-910 ถ.สุขุมวิท ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 (038) 275-700
         
  ▪ บจก. เวิลด์แอร์ โปรดักส์ กรุ๊ป ขายส่ง-โครงการ 131/29 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 (038) 377-930
         
  ▪ หจก. ชัยเครื่องเย็น ขายปลีก-ส่ง-โครงการ 182/11-14 หมู่ 5  ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 (038) 802-882-3
         
  ▪ บจก. ระยอง แอร์คอน พาร์ทเซ็นเตอร์ ขายปลีก-ส่ง-โครงการ 103 หมู่ 6 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 (038) 034-111
         
  ▪ หจก. เอส อาร์ เครื่องเย็น ขายปลีก-ส่ง 3/1-2 หมู่ 9 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 (039) 313-694
  (039) 312-441
         
  ▪ บจก. ไอเกิ้ล ขายส่ง 126/127 หมู่ 4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 081-904-9608
  (033) 099-770
         
  ภาคกลาง      
         
  ▪ หจก. ชาญวิทย์ เอ็นจิเนียริ่ง ขายปลีก-ส่ง
  46-46/1-2 หมู่ที่ 6 ถ.เลียบเมืองบ้านโป่ง ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 (032) 222-142
         
  ▪ หจก. วานิชย์ อินเตอร์ คูลลิ่ง ขายปลีก-โครงการ
  20/11 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 (036) 211-891
  (036) 673-488
         
  ▪ ร้านวุฒิชัยเครื่องเย็น ขายส่ง-โครงการ 134/22-23 ซ.บางแก้ว ถ.ทางเข้าเมือง ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 (034) 712-768
  (034) 714-376
         
  ▪ บจก. พรเพชรแอร์ ขายปลีก-ส่ง-โครงการ 1600/68-69 ถ.ท่าปรง ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 086-332-0104
  (034) 425-359
  (034) 836-699
         
  ภาคใต้      
         
  ▪ บจก. สุวัณณ์ทวี ภูเก็ต ขายปลีก-ส่ง-โครงการ 1/9 ถ.ดีบุก ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076) 217-694-5
         
  ▪ บจก. นิวกี่เอ็นจิเนียริ่ง ขายปลีก-ส่ง-โครงการ 582/1 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 (074) 345-607-9