ตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ 'เทรน'

เขตต่างจังหวัด

 

  บริษัท / ร้านค้า

   

  ประเภท

  ที่อยู่

   

  โทร

   

  แฟกซ์

   

  อีเมล

   

  ภาคเหนือ          
             
  ร้านพิษณุแอร์ แอนด์ ซาวด์ ขายส่ง 187/16-17 ถ.มาตุลี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (056) 313-912-3 (056) 227-648 khajohnkiat@hotmail.com
             
  หจก. ซิวอิเลคตริกเซลล์แอนด์เซอร์วิส ขายปลีก 88/3-5 ถ.สามัคคีชัย อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 (056) 720-620 (056) 722-586 sew_2529@hotmail.com
             
  หจก. ร่วมสร้างเทรดดิ้ง ขายโครงการ 319/6 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 (055) 304-540 (055) 304-540 ruamsang@hotmail.com          
                       
  หจก. ลำปางวิศวกรรม ขายปลีก-โครงการ 86 หมู่ที่ 3 ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 (053) 562-918 (053) 562-917 naruenart_tao@hotmail.com pa_lamphun@yahoo.co.th          
                       
  หจก. ซินกวงเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ขายปลีก-โครงการ 75/10-11 ถ.อนันตวรฤทธิเดช อ.เมือง จ.น่าน 55000 (054) 710-443
  (054) 771-051
  (054) 771-050 skairnan@hotmail.com          
                       
  บจก. เจียงแอนด์ซันส์ (ประเทศไทย) ขายปลีก-โครงการ 87-87/1 ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  (053) 278-162
  (053) 277-032

  (053) 278-463 jiang_sons@hotmail.com
  charnwit@live.com
           
                       
  ภาคใต้                    
                       
  ▪ บจก. เจริญวิชชุภัณฑ์ ขายปลีก-โครงการ 95 ถ.สุรินทรฤาไชย ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี  76000 (032) 425-697
  (032) 400-888
  (032) 424-013 viwatelectric@gmail.com          
                       
  ▪ บจก. เจริญวิชชุภัณฑ์ ขายปลีก-โครงการ 15/2 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 (032) 400-555
  (032) 490-000
  (032) 490-008 somyot.viwatelectric@gmail.com          
                       
  ▪ หจก. สัญญาแอร์ เซอร์วิส ขายปลีก-โครงการ 22/5-6 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 (032) 512-111
  (032) 513-666
  (032) 512-011 sanya_air@hotmail.com          
                       
  ▪ ร้านชุมพร เครื่องเย็น ขายปลีก 96/5 หมู่ 9 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 (077) 511-496 (077) 504-912            
                       
  ▪ บจก. ซี.วี. แอร์ คอมแพ็ค ขายปลีก-ส่ง-โครงการ 160/9 หมู่ 2 ถ.ศรีวิชัย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 (077) 273-247 (077) 272-206 cvaircompact888@gmail.com          
                       
  ▪ ร้านวิชัยแอร์ ขายปลีก-โครงการ
  98 ถ.พระราม 6 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 (075) 219-035 (075) 224-764 naponnot405@hotmail.com          
                       
  ▪ บจก. เอส.ที. หาดใหญ่เอ็นจิเนียริ่ง ขายปลีก-ส่ง-โครงการ 3 ซ.ทุ่งรวงทอง ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 (074) 556-942 (074) 556-941 st_hatyai132@yahoo.co.th          
                       
  ▪ บจก. นิวกี่ เอ็นจิเนียริ่ง ขายปลีก-ส่ง-โครงการ 582/1 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 (074) 345-607-9 (074) 345-610 newkee-engineering@hotmail.com          
                       
  ▪ บจก. สุวัณณ์ทวี ภูเก็ต ขายปลีก-โครงการ
  1/9 ถ.ดีบุก ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076) 217-694-5 (076) 226-203 suwantawe@yahoo.com          
                       
  ▪ บจก. วาสินเอ็นจิเนียริ่งซัพพลายส์ ขายปลีก-ส่ง 23/61 หมู่1 ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 (077) 910-066-9 (077) 289-880            
                       
  ▪ สหทรัพย์แอร์ ขายปลีก-ส่ง 68/16 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 081-253-5272              
                       
  ภาคตะวันออก
                     
                       
  ▪ บจก. โสธรแอร์และธุรกิจ ขายปลีก
  390 ถ.เทพคุณากร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 (038) 820-686
  (038) 820-688
  (038) 820-690            
                       
  ▪ บจก. พรีเมียร์ อีสเทอร์น แอร์ ซัพพลาย ขายปลีก-ส่ง-โครงการ 13/8 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 (038) 615-333
  (038) 610-738-9
  (038) 611-713 premierair305@gmail.com          
                       
  ▪ หจก. เอส.อาร์ เครื่องเย็น ขายปลีก-ส่ง-โครงการ 3/1-2 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 (039) 313-694
  (039) 312-441
  (039) 324-662 thanomsap_sr@hotmail.com srcooling@hotmail.com          
                       
  ▪ หจก. เมืองแสงอีเล็คทริก ขายปลีก
  102/4 ถ.เบญจมราชูทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 (039) 350-909 (039) 327-516 mskanit@yahoo.com          
                       
  ▪ บจก. เวิลด์แอร์ โปรดักส์ กรุ๊ป ขายปลีก-โครงการ 131/29 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 (038) 700-001
  Call Center (038) 377-930
  (038) 413-931
  (038) 377-931
  sura_w2003@yahoo.com
  worldair@me.com
           
                       
  ▪ บจก. ระยองแอร์คอนพาร์ท เซ็นเตอร์ ขายปลีก-ส่ง-โครงการ 103 หมู่ 6 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 (038) 034-111 (038) 034-100 sales@rayongaircondparts.com          
                       
  ▪ บจก. รังษีอีเล็คทริค ขายปลีก-ส่ง-โครงการ 896-910 ถ.สุขุมวิท ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 (038) 270-813-5
  (038) 272-494
  (038) 275-700
  (038) 278-762 rangsielectric@yahoo.com          
                       
  ▪ หจก. ชัยเครื่องเย็น ขายปลีก-ส่ง-โครงการ 182/11-14 หมู่ที่ 5 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 (038) 802-882-3 (038) 802-500 chaikreungyen@gmail.com          
                       
  ภาคตะวันตก
                     
                       
  ▪ ร้านพัฒนาอิเล็คทริคและครุภัณฑ์ ขายปลีก-ส่ง 117-121 ถนนพระพันวษา  ต.ท่าพี่เลี้ยง  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี  72000 (035) 523-737
  (035) 521-262
  (035) 521-149 patana_karuphan@hotmail.com          
                       
  ▪ หจก. ชาญวิทย์ เอ็นจิเนียริ่ง ขายปลีก-ส่ง-โครงการ 46-46/1-2 ม.6 ถ.เลียบเมืองบ้านโป่ง ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 (032) 342-350-53 (032) 342-354-55 chanvit-kinglift@hotmail.com          
                       
  ▪ ร้านเฮงหมงแอร์ ขายปลีก 71,73 ถ.แสงชูโตใหม่ ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 (034) 561-009
  (034) 561-555
  (034) 561-555 hengmongair1@gmail.com          
                       
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                    
                       
  ▪ ร้านกรุงเทพเครื่องเย็น ขายปลีก 74 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 (037) 242-509 (037) 242-311 bangkok-engineering@hotmail.com          
                       
  ▪ บจก. บุรีรัมย์ศิริพานิช ขายปลีก 159/10 ถ.ธานี (ในคิวรถ บ.ข.ส.) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 (044) 614-446-7 (044) 611-091 bsn_35@hotmail.co.th          
                       
  ▪ หจก. อุบลไทยเจริญอิเลคทริคพลาซ่า ขายปลีก-ส่ง 270-276 ถ.พรหมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 (045) 261-124-5 (045) 244-228 ubonthaichareon@yahoo.com          
                       
  ▪ หจก. เจ.วี เซอร์วิส ขายปลีก-ส่ง-โครงการ 254 ถ.พิชิตรังสรรค์ ข้างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 (045) 265-428-9 (045) 265-429 กด 16 jv_air@hotmail.com          
                       
  ▪ ร้านโฮมแอร์ ขายปลีก-โครงการ 53,55 ถ.บัวรอง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 (044) 268-750 (044) 243-854 wantana113@gmail.com          
                       
  ▪ หจก. ราชสีมา โปรแอร์ ขายปลีก-โครงการ 345 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 (044) 251-744
  (044) 244-678
  (044) 251-671 ratsrima_proair@hotmail.com          
                       
  ▪ หจก. ชัยภูมิแอร์ แอนด์เซอร์วิส ขายปลีก-โครงการ 349/3 ถ.บูรพา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 (044) 811-109
  (044) 830-742
  (044) 811-109 apichit.suwatt@yahoo.com          
                       
  ▪ หจก. ขอนแก่นไทยแลนด์ ขายปลีก-โครงการ 437-439 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 (043) 236-348
  (043) 236-543
  (043) 238-837            
                       
  ▪ หจก. เอส.เอ็ม.ซี.กรุ๊ป (1992) ขายปลีก-ส่ง-โครงการ 186/3 หมู่ที่ 14 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 (042) 240-597
  (042) 247-240
  (042) 240-597 smc123_group1992@hotmail.com          
                       
  ▪ บจก. สแตนดาร์ด คูลลิ่ง แอนด์ เซอร์วิส ขายปลีก-โครงการ 55/55 หมู่ 5 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 (042) 249-555 (042) 249-977 standardcool.acc@gmail.com          
                       
  ▪ ร้านเจริญสุข  ซัพพลาย ขายปลีก-โครงการ 426 ถ.บำรุงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 (042) 520-871 (042) 520-871 niwatnkp@hotmail.com          
                       
  ▪ หจก. เอ.เอ. แอนด์ เอ็น ขายปลีก-ส่ง-โครงการ 235/60 ถ.หลังศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 (043) 331-164 (043) 243-376 amnat_phonphech@hotmail.com
  aa_and_n@hotmail.com
           
                       
  ภาคกลาง
                     
                       
  ▪ ร้านชัยวิวัฒน์แอร์ ขายปลีก-ส่ง-โครงการ 121/1-2 ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 (034) 241-401
  081-880-2562
  084-770-4770
  (034) 253-305 chaiviwat.aircool@gmail.com          
                       
  ▪ หจก. รัตน์ประสาทพร ขายปลีก
  15,17 ถ.เทศบาล 2 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 (035) 612-296   ratprasatpon@hotmail.com          
                       
  ▪ บจก. พรเพชรแอร์ ขายปลีก-โครงการ 1600/68-69 ถ.ท่าปรง ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 (034) 425-359
  (034) 836-699
  (034) 836-324 pp.air@hotmail.com          
                       
  ▪ ร้านวุฒิชัยเครื่องเย็น ขายปลีก-ส่ง-โครงการ 134/22-23 ซ.บางแก้ว ถ.ทางเข้าเมือง ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 (034) 712-768
  (034) 714-376
  (034) 712-768 coolimer01@hotmail.com          
                       
  ▪ หจก. วานิชย์ อินเตอร์ คูลลิ่ง ขายปลีก-โครงการ 75-77 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 (036) 211-891
  (036) 222-885
  (036) 211-891 vanich-air_thailand@hotmail.com