ตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ 'เทรน'

เขตต่างจังหวัด

 

  บริษัท / ร้านค้า

  ประเภท

  ที่อยู่

  โทร

  แฟกซ์

  อีเมล

  ภาคเหนือ          
             
  บจก. เจียงแอนด์ซันส์ (ประเทศไทย) ขายปลีก-โครงการ 87-87/1 ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  (053) 278-162
  (053) 277-032

  (053) 278-463 jiang_sons@hotmail.com
  charnwit@live.com
           
                       
  ภาคใต้                    
                       
  ▪ บจก. เอส.ที. หาดใหญ่เอ็นจิเนียริ่ง ขายปลีก-ส่ง-โครงการ 3 ซ.ทุ่งรวงทอง ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 (074) 556-942 (074) 556-941 st_hatyai132@yahoo.co.th          
                       
  ภาคตะวันออก
                     
                       
  ▪ บจก. พรีเมียร์ อีสเทอร์น แอร์ ซัพพลาย ขายปลีก-ส่ง-โครงการ 13/8 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 (038) 615-333
  (038) 610-738-9
  (038) 611-713 premierair305@gmail.com          
                       
  ▪ หจก. เอส.อาร์ เครื่องเย็น ขายปลีก-ส่ง-โครงการ 3/1-2 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 (039) 313-694
  (039) 312-441
  (039) 324-662 thanomsap_sr@hotmail.com srcooling@hotmail.com          
                       
  ▪ บจก. เวิลด์แอร์ โปรดักส์ กรุ๊ป ขายปลีก-โครงการ 131/29 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 (038) 700-001
  Call Center (038) 377-930
  (038) 413-931
  (038) 377-931
  sura_w2003@yahoo.com
  worldair@me.com
           
                       
  ▪ บจก. ระยองแอร์คอนพาร์ท เซ็นเตอร์ ขายปลีก-ส่ง-โครงการ 103 หมู่ 6 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 (038) 034-111 (038) 034-100 sales@rayongaircondparts.com          
                       
  ▪ บจก. รังษีอีเล็คทริค ขายปลีก-ส่ง-โครงการ 896-910 ถ.สุขุมวิท ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 (038) 270-813-5
  (038) 272-494
  (038) 275-700
  (038) 278-762 rangsielectric@yahoo.com          
                       
  ▪ หจก. ชัยเครื่องเย็น ขายปลีก-ส่ง-โครงการ 182/11-14 หมู่ที่ 5 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 (038) 802-882-3 (038) 802-500 chaikreungyen@gmail.com          
                       
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                    
                       
  ▪ หจก. ราชสีมา โปรแอร์ ขายปลีก-โครงการ 345 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 (044) 251-744
  (044) 244-678
  (044) 251-671 ratsrima_proair@hotmail.com          
                       
  ▪ หจก. เอ.เอ. แอนด์ เอ็น ขายปลีก-ส่ง-โครงการ 235/60 ถ.หลังศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 (043) 331-164 (043) 243-376 amnat_phonphech@hotmail.com
  aa_and_n@hotmail.com
           
                       
  ภาคกลาง
                     
                       
  ▪ ร้านวุฒิชัยเครื่องเย็น ขายปลีก-ส่ง-โครงการ 134/22-23 ซ.บางแก้ว ถ.ทางเข้าเมือง ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 (034) 712-768
  (034) 714-376
  (034) 712-768 coolimer01@hotmail.com