ศูนย์อะไหล่ 'เทรน'

เขตต่างจังหวัด

 

   

  บริษัท / ร้านค้า

   

  ประเภท

   

  ที่อยู่

   

  โทร

  ภาคเหนือ
       
         
  ▪ บจก. เจียงแอนด์ซันส์ (ประเทศไทย) ขายปลีก-โครงการ 87-87/1 ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 (053) 278-162
         
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      
         
  ▪ หจก. เอ.เอ. แอนด์ เอ็น ขายปลีก-ส่ง-โครงการ 235/60 หมู่ที่ 13 ถ.หลังศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 (043) 331-164
         
  ▪ หจก. เจ.วี.เซอร์วิส ขายปลีก-โครงการ 254 ถนนพิชิตรังสรรค์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 (045) 265-428-9
         
  ภาคตะวันออก        
         
  ▪ บจก. เวิลด์แอร์ โปรดักส์ กรุ๊ป ขายส่ง-โครงการ 131/29 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 (038) 377-930
         
  ▪ บจก. ระยอง แอร์คอน พาร์ทเซ็นเตอร์ ขายปลีก-ส่ง-โครงการ 103 หมู่ 6 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 (038) 034-111
         
  ภาคกลาง      
         
  ▪ ร้านวุฒิชัยเครื่องเย็น ขายส่ง-โครงการ 134/22-23 ซ.บางแก้ว ถ.ทางเข้าเมือง ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 (034) 712-768
  (034) 714-376
         
  ภาคใต้      
         
  ▪ บจก. นิวกี่เอ็นจิเนียริ่ง ขายปลีก-ส่ง-โครงการ 582/1 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 (074) 345-607-9