ตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ 'เทรน'

เขตต่างจังหวัด

 

 

บริษัท/ร้าน

ที่อยู่

โทร.

แฟกซ์

อีเมล์


ภาคเหนือ

         

ภาคใต้

ภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ภาคกลาง


ร้านพิษณุแอร์ แอนด์ ซาวด์

หจก. ซิวอิเลคตริกเซลล์แอนด์เซอร์วิส

หจก. ร่วมสร้างเทรดดิ้ง


หจก. ลำปางวิศวกรรม


บจก. เอ็มแอนด์อี ยูทิลิตี้ โซลูชั่น

หจก. พี เอ แอร์ แอนด์ เซอร์วิส


หจก. ซินกวงเซลส์ แอนด์ เซอร์วิสหจก. แม็กซ์ ซัพพลาย


บจก. เจียงแอนด์ซันส์ (ประเทศไทย)
บจก. เจริญวิชชุภัณฑ์


บจก. เจริญวิชชุภัณฑ์


หจก. สัญญาแอร์ เซอร์วิส


ร้านชุมพร เครื่องเย็น

บจก. ซี.วี. แอร์ คอมแพ็ค

ร้านวิชัยแอร์

บจก. เอส.ที. หาดใหญ่เอ็นจิเนียริ่ง

บจก. นิวกี่ เอ็นจิเนียริ่ง

บจก. สุวัณณ์ทวี ภูเก็ต


บจก. โสธรแอร์และธุรกิจ


บจก. พรีเมียร์ อีสเทอร์น แอร์ ซัพพลาย


หจก. เอส.อาร์ เครื่องเย็น


หจก. เมืองแสงอีเล็คทริก

บจก. เวิลด์แอร์ โปรดักส์ กรุ๊ป
 

บจก. ระยองแอร์คอนพาร์ท เซ็นเตอร์

บจก. รังษีอีเล็คทริคหจก. ชัยเครื่องเย็น▪  ร้านพัฒนาอิเล็คทริคและครุภัณฑ์


▪  หจก. ชาญวิทย์ เอ็นจิเนียริ่ง

▪  ร้านเฮงหมงแอร์
▪  ร้านกรุงเทพเครื่องเย็น

▪  บจก. บุรีรัมย์ศิริพานิช

▪  หจก. อุบลไทยเจริญอิเลคทริคพลาซ่า

▪  หจก. เจ.วี เซอร์วิส

▪  ร้านโฮมแอร์

▪  บจก. นวทิพ


▪  หจก. ราชสีมา  โปรแอร์


▪  หจก. ชัยภูมิแอร์ แอนด์เซอร์วิส


▪  หจก. ขอนแก่นไทยแลนด์


▪  หจก. เปี่ยมเจริญแอร์ซัพพลาย
   แอนด์เซอร์วิส

▪  หจก. เอส.เอ็ม.ซี.กรุ๊ป (1992)


▪  บจก. สแตนดาร์ด คูลลิ่ง แอนด์ เซอร์วิส

▪  หจก. โอดคูลลิ่งแอร์


▪  บจก. เตาปูนสหกิจ (สาขาหนองคาย)

▪  ร้านเจริญสุข  ซัพพลาย

▪  หจก. เอ.เอ. แอนด์ เอ็น


▪  ร้านชัยวิวัฒน์▪ 
หจก. เมืองทองโรจนะ

▪  หจก. รัตน์ประสาทพร


▪ 
บจก. พรเพชรแอร์


▪  ร้านวุฒิชัยเครื่องเย็น


▪  หจก. วานิชย์ อินเตอร์ คูลลิ่ง


▪  บจก. เตาปูนสหกิจ (สนง. กทม.)


 

187/16-17  ถนนมาตุลี  ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

88/3-5  ถนนสามัคคีชัย อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

319/6 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000


539-541-543 ถนนประสานไมตรี  ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52100


186  หมู่ 9  ต.บ้านกลาง  อำ.เมืองลำพูน  จ.ลำพูน  51000

86  หมู่ที่ 3  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน  51000


75/10-11 ถ.อนันตวรฤทธิเดช อ.เมือง จ.น่าน 5500093 ถนนพระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200


87-87/1 ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
95 ถ.สุรินทรฤาไชย ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี  76000


15/2 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000


22/5-6 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110


96/5 หมู่ 9 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร  86000

160/9 หมู่ 2 ถนนศรีวิชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000

98  ถนนพระราม 6  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง  จ.ตรัง   92000

180/182  หมู่ที่ 1 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90100

582/1 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

1/9 ถ.ดีบุก ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต  83000


390  ถ.เทพคุณากร  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000


13/8 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง 21000


3/1-2 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี  22000


102/4 ถนนเบญจมราชูทิศ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

131/29 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150


103 หมู่ 6 ตำบลทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  21000

896-910 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จ.ชลบุรี  20000182/11-14 หมู่ที่ 5 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  21000117-121 ถนนพระพันวษา  ต.ท่าพี่เลี้ยง  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี  72000


46-46/1-2 ม.6 ถ.เลียบเมืองบ้านโป่ง ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  70110

71,73 ถ.แสงชูโตใหม่  ต.ท่าเรือ  อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี  71130
74 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง  จ.สระแก้ว  27000

159/10 ถนนธานี (ในคิวรถ บ.ข.ส.) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

270-276  ถนนพรหมราช  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000

254 ถ.พิชิตรังสรรค์ ข้างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

53,55 ถ.บัวรอง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

1713/3 ถ.สืบศิริ ซอย 27 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000


345 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  30000


349/3 ถ.บูรพา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000


437-439 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000


110/10 ถ. โพนพิสัย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000


186/3 หมู่ที่ 14 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000


55/55 หมู่ 5 ต.หนองบัว อ.เมือง  จ.อุดรธานี 41000

28/2  ถนนอรรถเปศล   ตำบลกาฬสินธุ์  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  46000


659/3 หมู่4 ถ.พนังชลประทาน ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

426  ถนนบำรุงเมือง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง   จังหวัดนครพนม 48000

235/60 ถ.หลังศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น  40000


121/1-2 ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000106/9-10 หมู่ 6 ถ. โรจนะ ต.ไผ่ลิง อำเภอ พระนครศรีอยุธยา 13000

15,17 ถนนเทศบาล 2 ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000


1600/68-69 ถนนท่าปรง  ตำบลมหาชัย  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000


134/22-23  ซ.บางแก้ว  ถ.ทางเข้าเมือง  ต. แม่กลอง  อ. เมือง  จ. สมุทรสงคราม  75000


75-77 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.สระบุรี  18000


161/54 ซ.กรุงเทพนนท์13 (ทับทิม) ม.8 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

 

(056) 313-912-3

(056) 720-620

(055) 304-540


(054) 226-004
(054) 222-004

(053) 090-771

(053) 562-918


(054) 710-443
(054) 771-051


(053) 283-399
086-421-3320

(053) 278-162
(053) 277-032(032) 425-697
(032) 400-888

(032) 400-555
(032) 490-000

(032) 512-111
(032) 513-666

(077) 511-496

(077) 273-247

(075) 219-035

(074) 556-942

(074) 345-607-9

(076) 217-694-5


(038) 820-686
(038) 820-688

(038) 615-333
(038) 610-738-9

(039) 313-694
(039) 312-441

(039) 350-909

(038) 700-001 Call Center
(038) 377-930

(038) 034-111

(038) 270-813-5
(038) 272-494
(038) 275-700

(038) 802-882-3(035) 523-737
(035) 521-262

(032) 342-350-53

(034) 561-009
(034) 561-555(037) 242-509

(044) 614-446-7

(045) 261-124-5

(045) 265-428-9

(044) 268-750

(044) 353-310
089-7705-585

(044) 251-744
(044) 244-678

(044) 811-109
(044) 830-742

(043) 236-348
(043) 236-543

(042) 222-956


(042) 240-597
(042) 247-240

(042) 249-555

(043) 820-547
(043) 822-284

(042) 465-221

(042) 520-871

(043) 331-164


(034) 241-401
081-880-2562
084-770-4770

(035) 211-456-7

(035) 625-156
(035) 612-296

(034) 836-699
(034) 836-912

(034) 712-768
(034) 714-376

(036) 314-885
(036) 231-232-3

(02) 968-6171

(056) 227-648

(056) 722-586

(055) 304-540


(054) 224-004


(053) 090-771

(053) 562-917


(054) 771-050(053) 281-275


(053) 278-463
(032) 424-013


(032) 490-008


(032) 512-011


(077) 504-912

(077) 272-206

(075) 224-764

(074) 556-941

(074) 345-610

(076) 226-203


(038) 820-690


(038) 611-713


(039) 324-662


(039) 327-516
(038) 034-100

(038) 278-762(038) 802-500(035) 521-149


(032) 342-354-55

(034) 561-555
(037) 242-311

(044) 611-091
      
(045) 244-228

(045) 265-429 กด 16

(044) 243-854

(044) 273-338


(044) 251-671


(044) 811-109


(043) 238-837


(042) 222-956


(042) 240-597


(042) 249-977

(043) 821-064


(042) 465-331

(042) 520-871

(043) 243-376


(034) 253-305(035) 246-011

(035) 625-157


(034) 836-324


(034) 712-768


(036) 231-233


(02) 968-6174

khajohnkiat@hotmail.com

sew_2529@hotmail.com

ruamsang@hotmail.com


lpe_air@hotmail.com


me.anant2007@gmail.com

naruenart_tao@hotmail.com
pa_lamphun@yahoo.co.th

skairnan@hotmail.commacsupply@live.com


jiang_sons@hotmail.com
charnwit@live.comviwatelectric@gmail.com


somyot.viwatelectric@gmail.com


sanya_air@hotmail.com


-

cv_air_888@hotmail.com

naponnot405@hotmail.com

st_hatyai132@yahoo.co.th

newkee-engineering@hotmail.com

suwantawe@yahoo.com


-


premierair305@gmail.com


thanomsap_sr@hotmail.com
srcooling@hotmail.com

mskanit@yahoo.com

worldair@me.com
sura_w2003@yahoo.com

sales@rayongaircondparts.com


rangsielectric@yahoo.comchaikreungyen@gmail.compatana_karuphan@hotmail.com


chanvit-kinglift@hotmail.com

hengmongair1@gmail.com
bangkok-engineering@hotmail.com

bsn_35@hotmail.co.th

ubonthaichareon@yahoo.com

jv_air@hotmail.com

wantana113@gmail.com

navatip.company@yahoo.com
toto1951@yahoo.com

ratsrima_proair@hotmail.com


apichit.suwatt@yahoo.com


-


pcss_558@hotmail.comsmc123_group1992@hotmail.comstandardcool.acc@gmail.com

od_cooling@hotmail.co.th


taopoon39@hotmail.com

niwatnkp@hotmail.com

amnat_phonphech@hotmail.com
aa_and_n@hotmail.com

chaiviwat.aircool@gmail.com
suparada2000@hotmail.com


ratprasatpon@hotmail.com


pre_th@hotmail.com
wecgroup@hotmail.com

coolimer01@hotmail.com


vanich-air_thailand@hotmail.com


amp_yuwaree@hotmail.com