Thai Obayashi เข้าเยี่ยมชมโรงงานเทรน

Oba_resized.jpg

Thai Obayashi (บริษัท นันทวัน จำกัด) เข้าเยี่ยมชมโรงงานเทรนเพื่อชมส่วนการผลิตเครื่องปรับอากาศ ‘เทรน’ รวมทั้งฟังการบรรยายข้อมูลผลิตภัณฑ์เทรน ณ โรงงานเทรน บางนา-ตราด กม.19 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557