“พลิกวิกฤตพลังงาน สร้างโอกาสล้ำหน้าอุตสาหกรรม”

ServiceFocusGroup_PR_TraneThailandWebrs.jpg

เทรน จัดสัมมนา “พลิกวิกฤตพลังงาน สร้างโอกาสล้ำหน้าอุตสาหกรรม” สำหรับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มโรงงานในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมกับกลุ่มลูกค้าได้มากที่สุด ได้แก่ พัทยา จ.ชลบุรี, กรุงเทพฯ, อยุธยา และภูเก็ต ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์, 27 มีนาคม, 25 เมษายน และ 23 พฤษภาคม 2557 ตามลำดับ ภายในงาน เทรนมีการให้ความรู้เกี่ยวกับบริการ และผลิตภัณฑ์ ‘เทรน’ ที่เป็นทางออกที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน รวมถึงอัพเดตข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ธุรกิจของกลุ่มลูกค้าดังกล่าว โดยเทรนมีแผนที่จะจัดงานสัมมนาในลักษณะนี้ให้แก่ลูกค้าในจังหวัดอื่นๆต่อไป