แนวทางของ Trane

Trane ทำให้อาคารต่างๆ ดีขึ้นสำหรับชีวิต

อาคาร คือสถานที่ ที่เราอยู่อาศัยและทำงาน เรียนและเล่น ดูแลรักษาและเติบโต  และ Trane เป็นผู้ทำให้อาคารต่างๆ ดีขึ้นเพื่อทุกคนที่อยู่อาศัยภายในอาคาร โซลูชันใหม่ๆ ของเราสร้างพื้นที่ที่น่าไว้วางใจและปลอดภัย ทั้งยังดีต่อสุขภาพ สะดวกสบาย และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะมอบผลตอบแทนกลับมาเป็นความสามารถในการผลิตที่สูงขึ้นและความสามารถทำกำไรได้มากขึ้น

นอกจากนี้ Trane ยังช่วยพัฒนาปรับปรุงสภาพการใช้งานของตัวอาคารเองอีกด้วย โดยเราได้ร่วมมือกับเจ้าของอาคารและผู้ปฏิบัติงานในการสร้างอาคารที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งให้ผลประโยชน์ได้ปีแล้วปีเล่าและรองรับวัตถุประสงค์ที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน ด้วยความร่วมมือกันดังกล่าว เราจะสำรวจภารกิจขององค์กรภายในตัวอาคารนั้นๆ และวัตถุประสงค์ในเชิงกลยุทธ์และทางการเงิน รวมถึงความท้าทายต่างๆ ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ซึ่งมาพร้อมกับการปรับปรุงประสิทธิภาพของอาคาร และเราทำงานร่วมกันเพื่อค้นหาวิธีการที่จะทำให้สภาพอาคารส่งผลในทางที่ดีขึ้นต่อตัวองค์กร

โดย Trane จะใช้ขั้นตอนการทำงานที่เหมาะสม นับตั้งแต่การตรวจสอบขั้นต้นเกี่ยวกับพลังงานไปจนถึงการวิเคราะห์ประสิทธิภาพโดยสมบูรณ์ Trane จะตรวจสอบระบบต่างๆ ที่สำคัญ รวมทั้งการใช้พลังงานในแต่ละอาคาร แล้วพิจารณาว่าสิ่งเหล่านั้นตอบสนองวัตถุประสงค์ของลูกค้าอย่างไร เนื่องจากการตรวจสอบอย่างระมัดระวังที่สถานที่ปฏิบัติงานไม่เพียงแต่เป็นการแสดงให้เห็นว่าอาคารมีประสิทธิภาพเพียงใด แต่ยังแสดงให้เห็นว่าอาคารมีปฏิสัมพันธ์อย่างไรกับผู้คนที่อยู่ภายในนั้น

สุดท้ายนี้ เรามุ่งหวังที่จะสร้างความเชื่อมั่นว่า ผลประโยชน์เหล่านั้นสามารถจะวัดค่าได้ในเวลานี้ และมีความยั่งยืนสำหรับอนาคต เนื่องจาก Trane มีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสิทธิภาพ นวัตกรรม และความรู้อันยั่งยืน เพื่อวิถีการดำรงอยู่ของอาคารและขององค์กรคุณ