Tracer™ AH541

 

AH541是一种专用于空气处理机组控制的单元控制器,可用来控制相应温度,湿度,压力,冷热水阀等,它可以在现场用来单独操作控制,也可以连接到特灵自控系统,通过LonTalk协议执行日程设置、趋势、报警、及远程通讯等功能。