Termografi

Ekipman bileşenlerinin anlık durum görüntüsü

 

Termografi

Yenilikçilik daha iyi ekipman teşhisine yol açmaktadır. Günümüzün rekabetçi ortamı daha fazla ekipman güvenilirliğini ve daha düşük işletim maliyetlerini gerekli kılmaktadır. Bunun elde edilebilmesi için hem yenilikçi hem de kanıtlanmış tanılarla birlikte kısa sürede gerçek maliyet tasarrufları sağlayan uygun çözümler kullanılmalıdır. Tanı araçları söz konusu olduğunda ise Trane Termografinin verimliliğinin aşılması çok zordur. Trane Termografisi, elektrikli ve mekanik ekipmanlarda potansiyel riskleri tespit eden kesintisiz, güvenli ve kanıtlanmış bir öngörü hizmetidir. Ayrıca, tesisiniz faal ve çalışır durumunu sürdürebileceği için potansiyel bozulmaların nerede olduğunu çok geç olmadan açıkça görebileceksiniz. 

Programlanmamış hizmet dışı kalma sürelerinin önlenmesi

Trane Termografisini öncü bir koruma önlemi olarak düşünün. Onarım maliyetlerini azaltan ve planlanmamış hizmet dışı kalma sürelerini sınırlayan bir öngörüsel bakım programıdır.

Ekipman bileşenlerinin anlık durum görüntüsü

Sıcaklık farkları, ekipmanların izlenmesindeki kilit öğelerdir. Termografi, bir nesnenin ısıl izlerini yakaladığı için ekipman bileşenlerinin iki boyutlu bir renkli görüntüsünü oluşturmaktadır. Bu görüntü daha sonra iyi bir bileşenin sorunlu bir bileşen ile karşılaştırılması ve her türlü olası riskin tespit edilmesi için kullanılacaktır. Termal görüntüleyiciler ayrıca karşılaştırma amacıyla ısı imzalarını saklayarak görüntüleri bir veritabanına yükleyebilirler.

Uygulamalar ve sonuçları

Trane Termografisi hem elektriksel hem de mekanik incelemeler için mükemmeldir. Örneğin, elektrik ağlantıları gevşediğinde, akıma karşı meydana gelen direnç sıcaklığın artmasına neden olabilmektedir; bu da enerjinin boş yere ısı üretimine harcanması anlamına gelmektedir. Sonuç olarak bileşenler bozulabilir ve planlanmamış kesintilere ve hatta yaralanmalara neden olabilir. Ancak Trane Termografisi yoluyla insan gözünün göremeyeceği olası tehlikeler çok net bir şekilde görülebilmektedir.

 

Ürün Literatürü

Lütfen bizimle iletişime geçiniz