Bina Kontrol Sistemleri Hakkında

İster tek isterse de birden çok tesis yönetiliyor olsun Trane, binanın gereksinimleri için en iyi kontrolleri seçerek,
tasarlayarak ve uygulayarak destek sağlayacaktır.

Trane Bina Otomasyon Sistemleri, izleme, sistem alarmları, devreye alma, ölçüm ve analiz vasıtasıyla bina ömrü boyunca sistem performansını sürdürür. Her bileşen, tüm HVAC sisteminin optimum performansı için koordine edilir.

Binalar karmaşık HVAC ve enerji yönetimi ihtiyaçlarına sahipken, birden çok bina kompleksinde daha fazla çeşitlilikte konfor ve enerji yönetimi gerekliliği bulunmaktadır. Trane, bina otomasyon sistemleri, yazılım ve kontroller ile ilgili birçok seçenek sunmaktadır. İster tek bir yerde tek bir binanız veya birden fazla yerde birkaç bina olsun, belirli ihtiyaçlarınızı ve bütçenizi karşılayan sistemi seçebilirsiniz.

Trane kontrolleri, binaların yaşam için daha iyi çalışmasının temelini oluşturur. Hem HVAC uygulaması hem de HVAC sistemi için sistem tasarım gereksinimlerini dikkate alarak en iyi sistem verimliliğini sağlamak için benzersiz bir yaklaşımla tasarlanmıştır. Trane, her müşterinin uygulama gereksinimlerine ve iş önceliklerine karşılık gelen en iyi performans gösteren kontrol stratejisini uygulamak için bize uzmanlık kazandıran karmaşık HVAC sistemi uygulamaları konusunda derin bilgi sahibidir.

İletişim Formu