Eddy Current Test

31 Mayıs 2008-Tesisat Market Dergisi

Bu mekanizma, ısı aktarımı sırasında iki farklı akışkanı birbirinden ayırıp bir sınır teşkil eder. Bu sınırın ortadan kalkması veya iki farklı akışkanın birbirlerine karışması sistem üzerinde olumsuz etkiler yaratır ve kullanım açısından felaketlere yol açar. Genelde belli zamanlarda boru durum analizi yapılmamış sistemlerde felaket meydana geldikten sonra yani iş işden geçtikden sonra, sistem çok daha büyük kayıplar yaratarak uzun bir süre kullanılmaz duruma geçer.

Trane Türkiye Ofisi bu testi uzman ve sertifikalı mühendisler ile sadece Türkiye genelinde değil ofisin bağlı olduğu bölgenin kapsamındaki tüm diğer ülkelerde de yapmaktadır. Trane Türkiye Ofisi 10 yıldır yaptığı bu testler sonucunda edindikleri tecrübeler  ile, boru analizi konusunda güvenilir ve doğru test sonuçları elde ederek müşterilerine ayrıca koruyucu bakım hizmeti de sunuyor. Boru analizi sonucunda ortaya çıkan verilere göre kondanser ve/veya evaporatör borularının durumu belirlenmiş olacak boru sayılarına göre bu borular tıkanacak veya borular değişecektir. Boru değişimi ile ilgili de çalışmaları olan Trane Türkiye Ofisi, şu ana kadar Türkiye ve çevre  ülkelerde değiştirdikleri boru sayısı 100,000 ?e ulaşmıştır.

Sistemleri  beklenmedik felaketlerden korumak için her 2 yılda bir bu testin yaptırılması ve boru analizi neticesine göre boruların durumlarının bilinmesi ve emniyetlerinin sağlanması gerekmektedir.    

Kullanılma Amacı

Erozyona ve/veya korozyona maruz kalarak çalışan bakır veya bakır-nikel alaşımlı eşanjör borularının, eşanjör üzerinde iken tahrip edilmeksizin , gerek boru içinde gerekse boru dışında meydana gelmiş metal eksilme seviyelerinin belirlenmesi. Eddy current testi bir kaçak testi olarak kullanılmamalıdır. Testin amacı hasar seviyesinin belirlenip önlem alınması ve daha büyük problemlerin oluşmasının engellenmesidir.

Test Mekanizması

Eddy current analizinin temel prensibi, test elemanı olan iletkenin (eşanjör boruları) manyetik alana maruz bırakılarak bu sebeple iletkenin kendi oluşturduğu akımın (eddy current) yeni bir manyetik etki oluşturması esasına dayanır. Eddy current bir mukayese testidir. Test edilecek boru ile aynı özelliklere sahip bir numune kullanılarak empedans dengesi sağlanır ve test probu kalibre edilir.Borudaki hasarlar sebebiyle manyetik alanlarda oluşacak değişiklikler cihaz monitöründe farklı sinyallerin oluşmasıyla tespit edilir.

Boru Kesitindeki Aşınmaların Sınıflandırılması

Boruda oluşabilecek hasarlar iç ve dış boru çapındaki eksilmeler, delinmeler, yırtılmalar, erozyon ve korozyon oluşumu olarak sıralanabilir. Bu hasarlar önceden tespit edilip giderilmediği taktirde borunun delinmesi ve soğutkan ile su hattının birbirine karışması kaçınılmazdır. Soğutkan hattına su gelmesi ise kompresör motorunun yanması ve mekanik parçaların iş görmez hale gelmesi ile sonuçlanır.

Boru içi metal eksilmeleri 

1.Kabul edilebilir:Boru kesitinde meydana gelerek  borunun iç tarafında kalmış ve boru kalınlığının % 20?sinden daha az  olmuş metal eksilmeleridir.

2.Kabul edilemez: Boru kesitinde meydana gelen ve borunun iç tarafında kalmış ve boru kalınlığının % 20?sinden daha fazla  olmuş metal eksilmeleridir.

Boru dışı metal eksilmeleri

1.Kabul edilebilir: Boru kesitinde meydana gelerek  borunun dış tarafında kalmış ve boru kalınlığının % 20?sinden daha az  olmuş metal eksilmeleridir.

2.Kabul edilemez: Boru kesitinde meydana gelen ve borunun dış tarafında kalmış ve boru kalınlığının % 20?sinden daha fazla  olmuş metal eksilmeleridir.

Delinmeler ve Yarılmalar

Boru kesitinin iğne ucu büyüklüğündeki bir noktada veya bir hat boyunca yok olması şeklindeki metal eksilmeleridir.

Boru Kesitindeki Aşınmaların Sebepleri

Erozyon

Boru içi veya boru dışı akış neticesinde akışkanın kendisinin veya  içerisindeki partiküllerin akışa temas eden boru  yüzeyi üzerinde yarattığı metal kaldırma etkisi.

Korozyon

Boru içinden veya dışından geçen akışkanın içerisinde çeşitli amaçlarla kullanılan kimyasal maddelerin boru üzerinde yaratmış olduğu kimyasal metal eksiltme etkisi.

Vuruntu ve Meknanik Darbeler 

Akışkan içerisindeki hava ve gaz taneciklerinin boru kesitine yapmış olduğu darbeler ile boruların bakımları sırasında kullanılan uygun olmayan harbileme ve temizleme yöntemleri.

Hata sinyallerinin tesbiti ve görüntülenmesi

Borulardaki hasarlar sebebiyle test cihazına gönderilen sinyallerde oluşan değişiklikler hasar tipini, boyutunu ve konumunu gösterir.

Eddy current metodu yardımıyla eşanjör borularında oluşan hasarlar boru yerinden çıkarılmadan ve hasar verilmeden kolaylıkla görüntülenebilir ve detaylı bir biçimde incelenebilir.Gerek proses amaçlı, gerekse konfor amaçlı soğutma sistemlerinde özellikle uzun süreli ve yükte çalışan makinalarda düzenli olarak yapılan boru analizi, genel boru kondüsyonunu göstererek önlem alınmasını sağlar ve ileriki zamanlarda oluşabilecek ciddi problemlerin önüne geçer.

Eddy current boru analizi ülkemizde çok bilinen bir metod olmamasına karşın 1996 yılından beri Trane Klima Tic. A.Ş. tarafından uygulanmaktadır.