Yaşam Mimarı

Trane Yaklaşımı

 

Trane sektör standartlarını takip etmekle kalmaz, onları kendisi tanımlar.

Binalar; İçlerinde yaşayıp çalıştığımız, öğrenip oynadığımız, sağlıklı büyüdüğümüz çevreler. Trane, içerideki herkes için daha iyi olan, yüksek performanslı binalar yapar. Yenilikçi çözümlerimiz güvenli olmalarının yanı sıra sağlıklı, rahat ve verimli alanlar yaratarak daha fazla üretkenlik ve daha fazla verim sağlar.

Trane, binanın ömrünü de artırır. Ölçülebilir, yıldan yıla artan yararlar sağlayan ve kritik görev amaçlarını destekleyen yüksek performanslı binalar yaratmak için bina sahipleri ve işletmecilerle ortak çalışmalar yapıyoruz. Birlikte, binanın içerisindeki organizasyon misyonunun yanı sıra stratejik ve finansal amaçlarını ve bina performansının geliştirilmesiyle ortaya çıkan kaçınılmaz zorlukları keşfediyoruz. Çevresel etkiye daha yararlı organizasyonlar inşa etmek için birlikte çalışıyoruz.

Trane doğru yöntemi uygular. Trane, tam performans analizinden yola çıkan ön enerji denetimi doğrultusunda her binanın kritik sistemlerini ve enerji kullanımını inceler – ve müşterinin amaçlarına ne kadar uygun olduklarını değerlendirir. Çünkü tesise yakından bakmak yalnızca işletim açısından nasıl çalıştığını değil, içerideki insanlarla nasıl etkileşim kurduğunu da ortaya çıkarır.

Son olarak, söz konusu yararların şimdi ölçülebilir ve gelecekte sürdürülebilir olmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Çünkü Trane, yüksek performanslı binalarınızın ömrü ve organizasyonunuz için sürdürülebilir performans, yenilik ve bilgi sağlama sözü verir.