Trane Extended Start

Grundläggande systemprestanda

Huvudfunktioner

Trane Extended Start utgör baslinjen för högpresterande fastigheter: 12 månaders prisvärda tjänster.

Trane Extended Start går utöver garantin och omfattar fem grundläggande tjänster samt tre valfria tjänster som tillsammans utgör systemets grund, och som kan bära upp en stark, högpresterande fastighet.

 • Kontroll av installationen och uppstart.
  De flesta fel på klimatsystem inträffar under det första driftåret.
 • Övervaka kritiska parametrar och justera systeminställningarna.
  Första årets drift och de kritiska parametrarna är avgörande under inkörningen under de första månaderna.

Kundfördelar

Se till att ditt klimatsystem får en bra start med Trane Extended Start. Det är det bästa sättet att kontrollera att installationen är korrekt samt säkerställa högsta prestanda under det första, viktiga driftåret.

Med Trane Extended Start kan du vara förvissad om att din investering är ordentligt integrerad i din miljö och ger både topprestanda och effektiv energiförbrukning.

Fem grundläggande tjänster

 • Inspektion efter installation
  Kontrollerar att installation och uppstart har utförts enligt fabriksspecifikationerna.
 • Jämförelserapport
  En analys av aktuella funktionskarakteristika hos din utrustning, som blir jämförelsenormen för  framtida förändringar i prestanda.
 • Statuskontroll
  Mäter kritiska parametrar, justerar styrenhetsinställningarna och korrigerar eventuella avvikelser i driften.
 • Oljeanalys av kylaggregat
  Provanalys som påvisar eventuella avvikelser, samt rekommenderade åtgärder.
 • Filterbyten
  Görs enligt Tranes rekommendationer för att maximera flöde och systemeffektivitet.

Tre valfria tjänster

 • Vibrationsanalys
  Fastställer en referenspunkt som senare kan användas för att identifiera eventuella fel såsom felinriktning av axel, lagerfel och motor/-elproblem.
 • Fjärranslutning
  Fjärrövervakning av kritiska larm, verifiering av periodisk kommunikationslänk samt automatisk generering av rapporter om kritiska larm som förekommit.
 • Operatörsutbildning
  Dina operatörer utbildas i bästa praxis för drift och underhåll på anläggningen så att systemet drivs på ett säkert, tillförlitligt och effektivt sätt.

Sök efter mer produktmaterial: Litweb