Trane Service Agreements

Minska driftskostnaderna och optimera livslängden på din utrustning med planerat underhåll från Trane

Din fastighet och ditt klimatsystem måste uppvisa pålitlig prestanda, och driftavbrott godtas aldrig. Du förväntas dock kontrollera kostnaderna. Det skulle vara så mycket enklare att hantera en anläggning om man bara kunde eliminera all ineffektivitet och förhindra driftstopp.

I stället för att ta itu med akuta servicebehov och reparationer skulle du kunna lägga din tid och energi – för att inte nämna din budget – på mer lönsamma aktiviteter.

Det är förutseende underhåll som är nyckeln. Genom att planera framåt och systematiskt ta itu med underhållsbehov på en regelbunden basis kan du göra avsevärda besparingar och praktiskt taget eliminera oplanerade driftstopp.

Forskning har visat att med regelbundet förebyggande underhåll är det inte bara så att utrustningen håller längre och att du får en mer energieffektiv drift, utan du kan även spara uppskattningsvis 12–18 procent av din budget jämfört med reaktiva reparationer.

Eftersom allt vårt underhåll utförs enligt en plan, utgör schemalagda avtal med våra servicetekniker ett billigare alternativ jämfört med de oplanerade utryckningar du eventuellt betalar för i nuläget.

Ta kontroll över underhållet för ditt fastighetsstyrningssystem och ring ditt lokala Trane-kontor idag. Vi hjälper dig att utforma serviceavtal som bäst passar dina behov.