Trane Controls Services

Kompletta serviceavtal för fastighetsstyrningssystem

Huvudfunktioner

Din fastighet består av en komplex uppsättning system som är sammankopplade. Med tiden kan flera små förändringar leda till stora förändringar i komfort, effektivitet och säkerhet. Tranes styrsystemstjänster är din lösning för att upprätthålla systemets funktion.

Våra tekniker behandlar ditt fastighetsstyrningssystem som en integrerad helhet, och när förändringar är nödvändiga vidtar de lämpliga programmeringsåtgärder för att säkerställa att inga sidoeffekter uppstår på andra håll i systemet.

Kundfördelar

Regelbunden service av styrsystem resulterar i kontinuerlig komfort för de boende, och lägsta möjliga drifts- och underhållskostnader. Genom att regelbundet övervaka och justera ditt befintliga styrsystem kan Trane också säkerställa en drift utan akuta fel.

Trane har nödvändig kompetens för att optimera säkerhet, komfort och effektivitet hos alla mekaniska och elektroniska komponenter i ditt klimatsystem.

Vi kan hjälpa dig att hantera dina fastighetsstyrningssystem så att optimal drift uppnås. Med en av Tranes serviceplaner för styrsystem innebär varje minut energibesparingar och förbättrad ägandekostnad.

file

Sök efter mer produktmaterial: Litweb