Tranes program för statuskontroll av kylaggregat

Tranes program för statuskontroll av kylaggregat tillhandahåller status och prestanda för din utrustning i realtid, och rekommenderar förebyggande åtgärder för att återställa säker, tillförlitlig och effektiv drift av ditt kylaggregat.  

Huvudfunktioner

Du kan välja mellan ett grundläggande och ett omfattande program från Trane. Båda programmen inkluderar oljeprovsanalys i ett laboratorium för att undersöka förekomst av slitage på komponenterna, och man jämför de nuvarande oljeparametrarna med originalspecifikationerna.

Det omfattande programmet inkluderar virvelströms- och vibrationsanalyser för att kontrollera det invändiga skicket på värmeväxlarröret respektive kompressorn. Den extra termografiska inspektionen avslöjar omedelbart elpanelens status.

Eventuella tecken på slitage kommer att upptäckas under de olika inspektionerna. Din expert från Trane kommer att föreslå den bästa lösningen för att åtgärda eventuella problem och snabbt återställa ditt Trane-kylaggregat till optimala driftsförhållanden.

Kundfördelar

Pålitlig, effektiv prestanda och lägre driftskostnader är direkt kopplade till hur ditt kylaggregat underhålls. Tranes program för statuskontroll av kylaggregat är en stegvis undersökning av den nuvarande prestandan hos din utrustning. Med rätt information tillgänglig kan din serviceexpert från Trane sedan analysera den nuvarande statusen och ge dig en detaljerad rapport samt förslag på hur kylaggregatets prestanda kan förbättras.

Detta är ett idealiskt sätt att upptäcka potentiella problem och vidta förebyggande åtgärder för säker, tillförlitlig och effektiv drift av systemet.

Sök efter mer produktmaterial: Litweb