Tjänster

Bättre byggnader – idag och imorgon

Med ett omfattande tjänsteutbud och stor intern expertis som tillhandahålls av ett omfattande servicenätverk som alltid finns till hands, säkerställer Tranes servicelösningar maximalt tillförlitlig och kostnadseffektiv prestanda hos ditt klimatsystem från dag ett – och under hela dess livscykel.

Eftersom drift och underhåll är en stor del av den totala budgeten, är dina beslut om hur klimatsystemet ska servas och underhållas strategiskt viktiga. Tranes tjänster tar hänsyn till alla dina krav för att ge ett effektivt stöd när det gäller att öka tillförlitligheten, minska den totala ägandekostnaden och reducera miljöpåverkan.

Vänd dig till Trane för professionell service och support. Vi kommer att ingå ett nära samarbete med dig för att välja rätt åtgärder för just ditt företags behov.