Nödkyla för att skapa intensivvårdsenheter för coronapatienter

Projekthöjdpunkter

Location: Italien

Industry: Healthcare

Rental Need: trane-commercial:trane-europe/rental-needed/hvac-cooling

Products Installed: 1 RTAD luftkylt kylaggregat

Cooling Capacity: 530 kW

reparationsservice för kylaggregat

Utmaning

Italien var det första landet i Europa som drabbades av COVID-19-utbrottet. Detta sjukhus i Rom hade den första exponentiella tillväxttakten för infekterade patienter som behövde behandling. Och precis som många andra sjukhus strax efter i resten av Europa blev de snabbt överhopade med nya inläggningar. På grund av platsbrist var sjukhuset pressat att snabbt hitta lösningar för att öppna nya isolerings- och intensivvårdsavdelningar. De bestämde sig för att öppna ytterligare en vårdinrättning som inte utrustats med ett värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem ännu. Anläggningen behövde vara klar att användas inom 72 timmar.

Lösning

Det italienska uthyrningsteamet installerade systemet på sjukhusanläggningen inom 24 timmar.

Först besökte en serviceexpert sjukhuset för att göra en bedömning. Dagen därpå installerade teamet ett luftkylt kylaggregat, 100 meter rör och 100 meter elkablar. De reparerade även en elkabel och strax därefter levererades en kyleffekt på 530 kW till byggnaden.

”Vi hade systemet igång inom 24 timmar. Jag är verkligen stolt över arbetet vi utförde för att hjälpa vårt land, förklarar Gianluca Capuani, Solutions Sales Engineer inom uthyrning och tjänster.

Resultat

Sjukhuset öppnade i tid och personalen kunde ta emot och behandla fler patienter under lämpliga klimatförhållanden.

Trane-team över hela Europa och i resten av världen arbetar tillsammans för att klara av den här pandemin. Vår starka organisation som består av tillämpningsingenjörer, tillverkningsanläggningar, utrustnings- och serviceexperter arbetar oavbrutet för att stödja viktiga infrastrukturbehov på sjukhus och företag för att stödja de globala insatserna mot Coronaviruspandemin. Efterfrågan på hyrlösningar har aldrig varit större och Trane Rental Services flexibla och skickliga team hittar hela tiden sätt att hantera detta.