Undvika värmestress i vården

Projekthöjdpunkter

Location: Italien

Industry: Healthcare

Rental Need: trane-commercial:trane-europe/rental-needed/comfort-cooling

Products Installed: 2 Sintesis RTAF luftkylda kylaggregat

Cooling Capacity: 1 700 kW

 

Utmaning

Det statliga sjukhuset ställdes inför utmaningen att förse de olika avdelningarna med tillräckligt mycket kyla under den heta sommaren. Sjukhuset kunde inte äventyra miljön för patienter och personal. Det var inte heller rimligt att ställa in operationer eller skicka patienter till andra platser för behandling.

För att erbjuda kvalitetsvård och förhindra intäktsförluster försökte vårdinrättningen hitta en tillfällig men likväl pålitlig lösning för ytterligare kylkapacitet.

Lösning

Det italienska sjukhuset valde Trane Rental Services för att tillhandahålla en kortsiktig, helt nyckelfärdig hyrlösning. De lokala Trane-teknikerna gjorde först en bedömning av de kompletterande kylbehoven innan de tog fram den bästa hyrlösningen.

Teknikerna levererade, installerade och driftsatte 1 700 kW extra kylkraft, inklusive två Trane Sintesis  Prime RTAF-kylaggregat, 500 meter flexibla rör och två externa vattenpumpar. 

Resultat

Den implementerade hyrlösningen hjälpte det italienska sjukhuset att upprätthålla optimal temperaturreglering i de olika anläggningsområdena under de varma sommarmånaderna. Deras främsta prioritet var vård och komfort för patienter. Trane hjälpte dem att uppnå sina mål till konkurrenskraftiga kostnader.