Säkrar vinframställningen på en rumänsk vingård

Projekthöjdpunkter

Location: Rumänien

Rental Need: trane-commercial:trane-europe/rental-needed/process-cooling

Products Installed: 1 CXAM värmepump

Cooling Capacity: 192 kW

uthyrningsservice av kylaggregat

Utmaning

En vingård i regionen Murfatlar i Rumänien behövde temporär kyla under vinskörden.

Exakt temperaturkontroll är avgörande under hela vinframställningsprocessen, särskilt under förjäsning, jäsning och stabilisering. Temperaturen har också stor betydelse vid förvaring och lagring av den färdiga produkten.

Eftersom kraven är mycket säsongsbetonade var det logiskt att använda tillfällig kylutrustning

ur ekonomisk synpunkt.

Vingården efterfrågade ett kylsystem som kunde säkerställa vinkvaliteten genom de olika faserna i vinframställningen.

Lösning

Tranes ingenjörer utförde en ingående bedömning av vingårdens unika kylbehov. De tillhandahöll en kylinstallation som klarade av att hantera den stora variationen i driftsförhållanden och säkerställa vinframställningen och lagringen.

Uthyrningsteamet installerade och tog kylsystemet i drift i början av skördesäsongen. Det tekniska teamet såg sedan till att exakt temperaturreglering levererades under vinframställningen och de kom tillbaka i slutet av hyrestiden för att montera ned installationen.

Resultat

Tranes uthyrningslösning levererade exakt temperaturreglering efter behov. Vinproducenten var nöjd med druvorna och de höga produktionsstandarderna – båda viktiga komponenter i den slutliga produktkvaliteten. 

Trane Rental Services har rätt utrustning, expertis och servicestöd för att uppfylla säsongskraven. Våra uthyrningsteam garanterar alltid de högsta produktionsstandarderna för de många fantastiska och variationsrika vingårdarna i Europa och övriga världen.