Kylaggregatsfel kräver snabbt temporärt byte

Projekthöjdpunkter

Location: Frankrike

Rental Need: trane-commercial:trane-europe/rental-needed/hvac-cooling

Products Installed: 1 Sintesis RTAF luftkylt skruvkylaggregat

Rental Duration: 4 dagar

reparationsservice för kylaggregat

Utmaning

När ett felaktigt kylaggregat upptäcktes vid en anläggning för ett ledande telekommunikationsföretag i Frankrike krävdes en snabb lösning för att upprätthålla rätt temperatur.

Trane Rental Services tillkallades för att lösa problemet och se till att det inte blev några störningar i nätverket.

Lösning

Trane Rental Services vidtog åtgärder och tillhandahöll fullständig projektledning. Tranes tekniker var på plats inom några timmar för att bedöma situationen. Det defekta kylaggregatet behövde repareras och tillfällig utrustning installerades som reserv.

Ett hyrt luftkylt kylaggregat installerades snabbt och driftsattes för att undvika avbrott i kylningen. Inom fyra dagar reparerades den defekta enheten och kunde tas i bruk igen.

Resultat

Det lokala Trane-teamet tillhandahöll snabba och effektiva tjänster. De snabba åtgärderna gav kunden förtroende för vår kompetens och vi fick därefter hantera alla deras operativa behov.