Kapacitetsökning och säsongsbehov

Kyla och värme som anpassar sig efter dina behov, när du behöver det

En toppbelastning när det gäller efterfrågan av kyla eller värme kan vara avgörande för komforten och hälsan hos människor som befinner sig i ett rum, t.ex. på ett sjukhus, i en kommersiell fastighet, i en fabrik eller på ett lager. I industriella processer kan en avvikelse från temperaturens ideala börvärde minska kvaliteten eller produktiviteten bortom en acceptabel gräns. Förändrat klimat och ekonomiska förhållanden gör det ännu mer utmanande, och betonar fördelarna som en hyrlösning kan erbjuda.

Det bästa sättet att hantera förändrad belastning och säsongsefterfrågan

I de flesta fall beror behovet av kyla eller värme på utomhustemperaturen eller andra interna drivkrafter, t.ex. beläggning eller produktionsbelastning. Efterfrågan når vanligtvis ett toppvärde under relativt kort tid, ibland bara några dagar. En hyrlösning är ett perfekt komplement till en befintlig värme-, ventilations- och luftkonditioneringsinstallation, för att lägga till kyl- eller värmekapacitet efter behov.

 • Inga kompromisser när det gäller komfort och kvalitet i din byggnad eller process

  Inga kompromisser när det gäller komfort och kvalitet i din byggnad eller process

  En Trane Rental-lösning har rätt storlek för att möta toppbelastningen och säkerställer att börvärden för kylnings- eller uppvärmningstemperatur bibehålls för bästa kvalitet och avkastningen för din produktion, eller för en tillfredsställande arbetsmiljö.

 • Minimera finansiell risk genom optimal användning av kapital och kontanta medel

  Minimera finansiell risk genom optimal användning av kapital och kontanta medel

  Verksamheter i dag skalas ofta upp eller ner med mycket snabbare hastighet än tidigare. En hyrlösning eliminerar kostnader när kyla eller värme inte behövs, medan kapaciteten snabbt kan ökas när produktionsvolymer eller efterfrågan ökar. Från fasta kostnader till rörliga kostnader.

 • Tranes tillförlitlighet, effektivitet och servicetäckning

  Tranes tillförlitlighet, effektivitet och servicetäckning

  All vår utrustning underhålls enligt högsta standard. Våra kunder kan lita på vårt omfattande nätverk av serviceingenjörer för utmärkt support, dygnet runt.

Det bästa sättet att hantera olika behov av kyla eller värme

Ett behov av kyla eller värme kan alltid delas upp mellan grundbelastning och toppbelastning. Ett säsongsbehov är ett specifikt fall där grundbelastningen är lika med noll. En toppbelastning har hög intensitet och kort varaktighet. Därför är en hyrlösning idealisk för att jämna ut topparna och bevara optimal komfort eller optimala processförhållanden, även i utmanande situationer. 

Kylnings- eller uppvärmningskapacitet för att matcha dina behov

Kapacitetsökning vid behov

Ibland räcker kapaciteten för den befintliga värme-, ventilations- och luftkonditioneringsanläggningen inte till. Den klarar helt enkelt inte av efterfrågan på grund av exceptionellt höga eller låga omgivningstemperaturer, eller en plötslig ökning av produktionsvolymen eller beläggningen i anläggningen. Då kan en hyrlösning lösa problemet och återställa rätt kylnings- eller uppvärmningsprestanda.

Inbyggd kapacitetsökning

Ett traditionellt tillvägagångssätt för att dimensionera värme-, ventilations- och luftkonditioneringsanläggningens kapacitet för toppbelastningar är vanligtvis ett slöseri eftersom tillgångarna inte utnyttjas en stor del av året. Ett smartare och modernare tillvägagångssätt är att investera i en värme-, ventilations- och luftkonditioneringsanläggning med grundbelastningskapacitet, och utnyttja flexibiliteten hos en hyrlösning för hantering av toppbelastningar.

Säsongsbehov

Vissa företag bedriver säsongsbetonad verksamhet och kräver kyla eller värme under mycket kort tid. En hyrlösning erbjuder all flexibilitet och rörlighet som krävs för att göra dessa företag lönsamma, med en löpande betalningsmodell.

Typiska tillämpningar: hälso- och sjukvård, industrier, hotell och restaurang, kommersiella byggnader, lager

Typiska tillämpningar: industrier, lager, kommersiella byggnader

Typiska tillämpningar: isbanor, vinframställning, jordbruk

Berätta vad du behöver

Kundberättelser

Undvika värmestress i vården

Undvika värmestress i vården

Det statliga sjukhuset utmanades att förse de olika avdelningarna med tillräckligt mycket luftkonditionering under den varma sommaren.

Läs mer
Avancerad teknik testad med Trane EaaSy

Avancerad teknik testad med Trane EaaSy

Den här moderna tillverkningsanläggningen i norra Nederländerna investerar hela tiden i innovation och branschledande teknik.

Läs mer
Säkrar vinframställningen på en rumänsk vingård

Säkrar vinframställningen på en rumänsk vingård

En vingård i regionen Murfatlar i Rumänien behövde temporär kyla under vinskörden.

Läs mer
Temperaturreglering på konsert med internationell stjärna

Temperaturreglering på konsert med internationell stjärna

Popstjärnan Ariana Grande, som belönats med flera platinaskivor, kom till Europa 2019 med Sweetener World Tour.

Läs mer

Relaterade hyrlösningar

Kontakta oss

Kontakta din lokala Trane Rental-expert

Vi hjälper dig att hitta den lösning som behövs
Hur vill du att vi ska kontakta dig? *