Behov av att hyra

Mer än du kan föreställa dig

Nöd- och reservkyla? Ja, men det är inte allt. Ett hyraggregat erbjuder den högsta flexibiliteten med den lägsta risken för kunden. Alla typer av behov kan tillgodoses med dessa två universella fördelar. Den enda gränsen är vår fantasi. 

Du behöver kyla eller värme, resten är upp till oss.

Trane Rental Services levererar kyla och värme. Vi börjar alltid med att utvärdera dina behov och definiera den bästa lösningen för att uppfylla dina specifika krav. Du behöver inte ett kylaggregat eller en panna, du behöver kyla eller värme som levereras på det mest tillförlitliga och effektiva sättet. 

Från ett endagsevent till en långsiktig industriell tillämpning

Våra team för uthyrningstjänster är utbildade och beredda att bemöta alla typer av behov. Våra tjänster sträcker sig från enkel leverans av utrustning till fullständig hantering och implementering av komplexa projekt med flera enheter och tillbehör. Du kan lita på Trane. 

Kontakta Trane

Vi är här för att hjälpa till

Lösning vid nöd- och haverisituationer

Med snabb tillgänglighet dygnet runt hyr vi ut pålitliga kylaggregat, takaggregat och värmepumpar – de bästa alternativen när en snabb återhämtning krävs.

Fördelar
Det snabbaste sättet att komma igång.

Perfekt för
Tillämpningar eller processer där brist på kyla eller värme är ett hot mot arbetsmiljön, en produktionsprocess eller bevarande av ömtåliga varor.

Kapacitetsutvidgning eller toppbelastningsutjämning

I de flesta fall är kraven på kyla eller värme beroende av utomhustemperaturen eller andra interna drivkrafter, t.ex. beläggning och produktionsbelastning. Efterfrågan når vanligtvis ett toppvärde under relativt kort tid, ibland bara några dagar.

Fördelar
Optimal kapitalanvändning och kassaflöde: ingen anledning att investera i extra kapacitet bara för några dagar eller för en viss period. Det är bättre att förlita sig på ett temporärt hyraggregat, per definition en rörlig kostnad och inte en fast tillgång.

Perfekt för
Tillämpningar eller processer med säsongsbetonade eller temporära behov av kyla eller värme (t.ex. komfortkyla eller -värme, produktionstoppar på grund av säsongsbetonade eller vunna kontrakt).

Påskynda projekt eller planerad avstängning

En leveransförsening av utrustning eller en enhet Driftstopp, antingen planerad eller oplanerad, är i allmänhet inte acceptabel. När projektet behöver påskyndas är ett hyraggregat den idealiska lösningen för att ha en tillförsel av kyla eller värme igång tills ny utrustning anländer eller vid underhåll, reparationer och uppgraderingar i en befintlig anläggning.

Fördelar
Inga avbrott när det gäller komfort eller processer, vid underhåll eller reparationer. Ingen försening till följd av driftsättning av nya system.

Perfekt för
Tillämpningar eller processer som inte har råd med driftstopp eller projekt som kräver ökad produktion.

Evenemang

Ett temporärt evenemang, som en utställning, ett sportevenemang, en föreställning, en konferens, ett bröllop eller någon annan typ av sammankomst är typiska tillämpningar för hyraggregat.

Fördelar
Snabb och professionell leverans och igångsättning. Tranes tekniska support dygnet runt ingår för att säkerställa att komforten bibehålls hela tiden.

Perfekt för
Alla evenemang där kundnöjdhet och -närvaro också avgörs av termisk komfort och luftkvalitet.

Beredskapsplanering

När driftstopp av uppvärmning, ventilation och luftkonditionering inte är ett alternativ, kan du säkra kontinuiteten i tillförseln av kyla eller värme genom att prenumerera på ett avtal gällande en beredskapsplan. Trane ordnar allt som krävs i förväg för att minimera driftstopp.

Fördelar
Det snabbaste sättet att återställa leverans av kyla eller värme. En oavbruten leverans är alltid tillgänglig när kundutrustningen är ur drift, och du utnyttjar vår uthyrningspark.

Perfekt för
Alla, särskilt när kyla eller värme spelar en avgörande roll i en processtillämpning, till exempel sjukvård, industri eller datacenter. Där driftstopp är ett hot mot kundverksamheten.

Byte av EaaSy-enhet

I en dynamiskt föränderlig värld är det dags att tänka om när det gäller inställningen till uppvärmning, ventilation och luftkonditionering. Flexibiliteten och risköverföringen som en hyrlösning innebär är det bästa sättet att möta dagens krav och utföra uppgraderingar, nya installationer eller utbyten för att tillfredsställa behoven av kyla eller värme. Som vi tycker om att säga ... ta det EaaSy (Equipment-as-a-Service).

Fördelar
Kassaflödesoptimering, flexibilitet vid kapacitetsökning eller -minskning, frekventa uppgraderingar för att förbättra effektiviteten när tekniken utvecklas, risköverföring till Trane för största möjliga sinnesro. Trane EaaSy är det enklaste sättet att hantera uppvärmning, ventilation och luftkonditionering.

Perfekt för
Alla typer av tillämpningar för kunder som letar efter flexibilitet och riskminimering.