Hyra värme

Värme levererad – hållbart, snabbt och säkert

Många tillämpningar för rumsvärme, varmvatten eller processuppvärmning kräver varm luft eller varmt till hett vatten. Trane Rental Services levererar den värme du behöver, oavsett form och kapacitet. Vår uthyrningspark är uteslutande baserad på värmepumpsteknik för den mest hållbara, effektiva och säkra uppvärmningen

Uppvärmningslösningar för alla tillämpningar och behov

Trane-ingenjörer använder vår breda, moderna och effektiva uthyrningspark med värmepumpar, luftbehandlingsaggregat och takaggregat för att leverera värme på det mest effektiva och pålitliga sättet. Vi levererar inte bara en värmare – vi levererar hållbara uppvärmningstjänster och -lösningar.

 • Förnybar och hållbar uppvärmning

  Förnybar och hållbar uppvärmning

  Värmepumpstekniken använder förnybar energi från luft, vatten och mark. För 1 kW el levererar våra värmepumpar och takaggregat minst 3 kW värme. Från en panna eller traditionell värmare får du mindre än 1 kW användbar värme per inmatad kW.

 • Säker och miljövänlig

  Säker och miljövänlig

  Våra värmepumpar och takaggregat använder inget fossilt bränsle – allt de behöver är el för att fungera. Du slipper alltså dyr och riskabel hantering av bränsle och lokala utsläpp eller föroreningar.

 • Tranes tillförlitlighet, effektivitet och servicetäckning

  Tranes tillförlitlighet, effektivitet och servicetäckning

  All vår utrustning underhålls enligt högsta standard och våra kunder kan lita på vårt omfattande nätverk av servicetekniker för utmärkt support dygnet runt.

Ett stort urval av utrustning som ständigt utvecklas

Tranes uthyrningspark har Tranes senaste kylaggregat, takaggregat och luftbehandlingsenheter, utrustade med snabbanslutningar för luft, vatten och el samt skyddsramar för bättre skydd och hantering.

De senaste Trane-produkterna integreras snabbt i uthyrningsparken för att erbjuda våra hyrkunder den bästa prestandan och den modernaste tekniken.

Luft/vatten-värmepumpar

Luft/vatten-värmepumpar (AW HP) är en perfekt lösning för varmvattenproduktion. Det integrerade förångarbatteriet fångar upp värmen från utomhusluften. Alla våra aggregat är omvändbara – de kan producera kallt vatten genom att omvända den termodynamiska cykeln, vilket gör dem till en perfekt lösning året runt.

Luftbehandlingsaggregat – AHU

Ett AHU-aggregat är den perfekta följeslagaren till en värmepump pumpa för att värma luften med varmt vatten. En kombination av värmepumpar och AHU-aggregat kan utföra de mest komplexa uppgifterna med stor flexibilitet och skalbarhet. Små luftbehandlingsenheter eller AHU-aggregat är mycket effektiva vid fördelning av kyla eller värme till flera utrymmen samt när man vill ha en enhetlig fördelning i ett enda stort utrymme. De är också flexibla för att kunna anpassa olika områden till olika temperaturer och de kan hantera krav på högt statiskt tryck.

Takaggregat

För rumsvärme är inget mer praktiskt och effektivt än ett Trane takaggregat som integrerar alla funktioner för kyla, värme och ventilation. El är det enda som behövs för att driva ett takaggregat. Inget annat: inget vatten och inget bränsle. Tack vare integrerad frisk luft och återcirkulation minimerar ett Trane takaggregat förluster och maximerar systemeffektiviteten.

Vattenvärmepumpar

En vattenvärmepump (WSHP) fångar upp värmen från en vattenkälla med förångaren. Vattenkällan kan vara en å eller en sjö. Men oftast vid uthyrningstjänster handlar det om processvatten för kylbehov eller överskottsvärmen i kondensorslingan från en befintlig vattenkyld kylanläggning.

Genom att köra sin termodynamiska cykel levererar WSHP varmt eller hett vatten med en högre temperatur än den kalla vattenkällan. Processen är mycket effektiv och den kan nå en COP (prestandakoefficient) på över 6. Detta innebär att 1 kW förbrukad energi motsvarar 6 kW levererad värme. När förångaren är ansluten till en kylslinga, kyls och värms aggregatet upp samtidigt. Denna samtidiga effekt gör uppvärmningen så effektiv att vi kallar det ”kostnadsfri värme”.

Relaterad lösning