EaaSy-uppgradering

Fortsätt uppgradera till högsta effektivitetsnivå

När det finns ett kyl- eller värmebehov året runt är en Trane EaaSy-lösning det perfekta valet. Kundens värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem uppgraderas regelbundet med ny teknik när den introduceras på marknaden.

Samarbete som minskar energiintensiteten

EaaSy från Trane Rental Services är den bästa lösningen för högintensiva kyl- och värmebehov. Vinsterna i energieffektivitet gör en stor skillnad när det gäller att minska både el- eller bränsleräkningarna och koldioxidavtrycket.

 • Håll dig i teknikens framkant

  Håll dig i teknikens framkant

  Med EaaSy har du rätt att ersätta din utrustning med en effektivare enhet vart femte år. Detta innebär i mycket snabbare takt än vad en typisk ägarmodell tillåter. På Trane har vi lyckats fördubbla vår kyleffektivitet under de senaste fem åren, vilket erbjuder kunderna en enorm möjlighet till besparingar.

 • Din avbrottsfria kyl- och värmetillförsel

  Din avbrottsfria kyl- och värmetillförsel

  Med EaaSy tar vi all risk och du får alla tjänster. Om ett fel uppstår återställer Trane Rental Services kyl- och värmetillförseln så snabbt som möjligt. Vi lever upp till den mest ambitiösa servicenivån, antingen genom att reparera eller byta ut aggregatet.

 • Tranes tillförlitlighet, effektivitet och servicetäckning

  Tranes tillförlitlighet, effektivitet och servicetäckning

  Alla våra hyraggregat underhålls enligt högsta standard. Våra kunder kan lita på vårt omfattande nätverk av serviceingenjörer för utmärkt support, dygnet runt. Allt ingår.

Ett fungerande koncept för de mest krävande kunderna och tillämpningarna

Industriella processer är vanligtvis igång året runt. Effektiviteten i värme - och kylanläggningar har en betydande inverkan på kostnader och övergripande affärsresultat. Samtidigt skulle ett avbrott i tillförseln av kyla eller värme leda till stora ekonomiska risker. Det är där EaaSy från Trane Rental Services kommer in och levererar bästa möjliga effektivitet och den starkaste leveranssäkerheten.

Perfekt för processkyla eller -värme

Industriprocesskyla

Industriprocesskyla

Kallt vatten eller saltlösning är väsentliga delar i många industriella processer, från livsmedelsbearbetning till plasttillverkning och läkemedelsproduktion. Energikostnaderna för kyla har en direkt påverkan på marginaler och konkurrenskraft.

Kyla och värme för lager och andra utrymmen

Kyla och värme för lager och andra utrymmen

Rumskyla och -värme är två separata säsongsbehov. Men när vi tittar på dem tillsammans blir de en helårstillämpning. Värmepumpar, antingen hydroniska eller via takaggregat, är idealiska för att tillgodose behoven under alla fyra årstiderna. Ta EaaSy-steget till termodynamik och fördelarna med värmepumpar.

Datacenter

Datacenter

Datacenter kräver enorma mängder kyla året om för att fungera. Som med alla snabbt växande företag är konkurrensen stark och driftskostnaderna måste sänkas till ett minimum. Med tanke på hur viktigt data- och internetåtkomst är för kunder är ett driftstopp helt enkelt inte ett alternativ i den här branschen. Justera dina kapacitetsbehov med Trane EaaSy.

Resurser

Relaterad lösning