Uthyrning för vingårdar

God temperaturreglering ger god kvalitet

Vi vet att noggrann temperaturreglering är nödvändig under hela vinframställningsprocessen, inte bara under förjäsning, jäsning och stabilisering, utan även i samband med konservering och lagring av den färdiga produkten. Under högsäsongen i samband med krossning behövs tillfällig kylutrustning som du kan lita på för att bibehålla en god kvalitet samtidigt som du ökar kapaciteten.

Trane Rental Services har rätt utrustning, kompetens och support för att hjälpa dig att klara av säsongens krav samtidigt som de allra högsta produktionsstandarderna upprätthålls.

Skräddarsydda lösningar för dina kylbehov

  • Tranes ingenjörer arbetar tillsammans med din personal för att göra en ingående bedömning av dina unika kylbehov.
  • Därefter väljer vi noggrant ut rätt utrustning för att tillhandahålla den kylkapacitet som behövs för din process.
  • Leverans och installation av all hyrd utrustning planeras så att den kan integreras sömlöst i din årliga produktionsplan.

Sök efter mer produktmaterial: Litweb

Ring för att hyra en enhet nu

08-556 134 50