Uthyrning för lager

Reglering av lufttemperatur i lagerlokaler

Effektiv styrning av temperatur och luftfuktighet i lager är avgörande för att säkerställa korrekt förvaring och en behaglig arbetsmiljö för personalen. De flesta lagervaror, bland annat elektronik, papper och färskvaror, måste förvaras i väl kontrollerade omgivningsförhållanden. För apoteksvaror är det särskilt viktigt att lagret övervakas noga. Okontrollerade växlingar i luftfuktighet och temperatur kan få allvarliga konsekvenser för läkemedel, och kan till och med leda till att de förlorar sin verkan eller blir farliga att använda.

En helhetslösning för luftkonditioneringen i lagerlokaler kan förbättra arbetsmiljön och optimera lagringsförhållandena så att verksamhetsmålen uppnås.

Skräddarsydda lösningar för dina lagerbehov

  • Tranes ingenjörer arbetar tillsammans med din personal för att göra en ingående bedömning av dina unika kylbehov.
  • Utrustningen väljs ut noggrant för att uppnå den kylkapacitet som behövs.
  • Leverans och installation av all hyrd utrustning planeras så att den kan integreras sömlöst i din lagerverksamhet.

Sök efter mer produktmaterial: Litweb

Ring för att hyra en enhet nu

08-556 134 50