Uthyrning för läkemedelsindustrin

Noggrann temperatur- och luftfuktighetskontroll

I läkemedelsindustrin spelar processtyrning en viktig roll för kvaliteten och konsekvensen i formler, testningen av dessa och slutprodukten. Exceptionellt noggranna standarder krävs för att säkerställa högsta kvalitet. Ett sätt att säkerställa noggrann kvalitetskontroll är genom exakt temperatur- och fuktighetsreglering vid varje steg av produktionen – från kylning av salvor före valsning och förpackning till vattnet som används i våtgranuleringen vid formandet av tabletter.

Läkemedelsprodukter som vacciner, diagnostisk utrustning, sterila behållare och läkemedel måste förvaras vid förbestämd temperatur och luftfuktighet för att bevara sina produktegenskaper och följa gällande bestämmelser. Därför vore eventuella fel eller brister på klimatsystemet helt enkelt oacceptabla eftersom det skulle äventyra produktens kvalitet.

Tranes uthyrningsexpertis för läkemedelsindustrin

När planerade driftstopp, nödsituationer eller produktionstoppar inträffar har Trane Rental Services den kompetens och utrustning som behövs för att avsevärt minska riskerna under produktionsprocessen:

  • Trane levererar tillförlitliga och kostnadseffektiva hyrlösningar för läkemedelsanläggningar med varierande designkomplexitet, så att du kan bibehålla den klimatsystemskapacitet du behöver.
  • Tranes ingenjörer arbetar tillsammans med din personal för att göra en ingående bedömning av dina behov.
  • Leverans och installation av all hyrd utrustning planeras så att den kan integreras sömlöst i din verksamhet.

Sök efter mer produktmaterial: Litweb

Ring för att hyra en enhet nu

08-556 134 50