Uthyrning för livsmedelsindustrin

Att förstå dina behov

Den kylkedja som sträcker sig från producenter till konsumenter genom bearbetning, tillverkning, förpackning, lagring och distribution är nyckeln till att säkerställa kvalitet, säkerhet och lönsamhet för livsmedel och drycker.

I livsmedelsindustrin är systemintegration av kylaggregat, pumpar, luftdistribution samt temperatur- och fuktighetskontroll avgörande. Eventuella störningar i kylningsprocessen skapar produktionsförluster och spill.

Tranes uthyrningsexpertis för livsmedelsindustrin

Trane förstår de branschspecifika utmaningarna som kan uppstå vid planerade driftstopp, nödsituationer eller belastningstoppar. Trane Rental Services levererar integrerade kyl- och värmelösningar som uppfyller byggnadskraven – från okomplicerade lagerlokaler till avancerade produktionsanläggningar för livsmedel.

För unika kylbehov baserade på extrema förhållanden krävs kylaggregat med hög effektivitet vid full- och dellast. Användning av glykol och saltlösningar möjliggör noggrann reglering av inomhusförhållanden och utnyttjande av den maximala kylslingekapaciteten.

  • Trane levererar tillförlitliga och kostnadseffektiva hyrlösningar med varierande designkomplexitet, så att du kan bibehålla den klimatsystemskapacitet du behöver.
  • Tranes ingenjörer arbetar tillsammans med din personal för att göra en ingående bedömning av dina behov.
  • Leverans och installation av all hyrd utrustning planeras så att den kan integreras sömlöst i din verksamhet.

 

Sök efter mer produktmaterial: Litweb

Ring för att hyra en enhet nu

08-556 134 50