Trane Rental Services 08-556 134 50

Trane Rental Services erbjuder ett stort utbud av aggregat för oförutsedda eller planerade kylbehov. Oavsett om det gäller kortsiktiga eller långsiktiga kyllösningar, för säsongsändamål eller under perioder med större tryck uppfyller Tranes hyraggregat, takaggregat och portabla värmepumpar dina behov.

Snabba och pålitliga temporära kyl- och värmelösningar

Låt Trane Rental Services bli din leverantör av tillfällig klimatutrustning. Vi erbjuder en oöverträffad kombination av:

  • Professionellt framtagna produktionslösningar

  • Modern utrustning av hög kvalitet

  • Konkurrenskraftigt prissatta lösningar

  • Utökat uthyrningsnätverk i Europa

Trane har specialiserat sig på att möta verksamhetsspecifika tillfälliga behov av kylutrustning. Trane ger dig en helhetslösning och hanterar allt från bedömning och rekommendation till installation. Du kan lita på Trane i alla lägen.

 

 

Ring 08-556 134 50 nu för att hyra en enhet