Verktyg för att välja klimatsystemsprodukt

Urvalslista0
E-post

Kylkapacitet  (kW)

CGA
Luftkylda kylaggregat med scrollkompressor

Flex-serien
Luftkylda kylaggregat med scrollkompressor

Conquest CGAX
Luftkylt kylaggregat med scrollkompressor

CGCM
Luftkylt kylaggregat med scrollkompressor för inomhusbruk

CGWN/CCUN
Vattenkylda kondensorlösa kylaggregat i enhetsutförande med scrollkompressor

CGCL
Luftkylt kylaggregat med scrollkompressor för inomhusbruk

CGWH/CCUH
Vattenkylda kondensorlösa kylaggregat i enhetsutförande med scrollkompressor

CGAM AquaStream™ 3G
Luftkylda kylaggregat med scrollkompressor

RTWD-serien R™
Vattenkylda kondensorlösa skruvkylaggregat i enhetsutförande

RTUD-serien R™
Vattenkylda kondensorlösa skruvkylaggregat i enhetsutförande

RTAD
Luftkylda skruvkylaggregat

Sintesis RTAF
Luftkylt skruvkylaggregat

RTAC-serien R™
Luftkylda skruvkylaggregat

Stealth RTAE
Luftkylt skruvkylaggregat

Sintesis Advantage CGAF
Luftkylt centrifugalkylaggregat med hög hastighet

Sintesis eXcellent GVAF
Luftkylt centrifugalkylaggregat med hög hastighet

RTHD evo-serien R™
Vattenkylt skruvkylaggregat

XStream RTWF
Vattenkylda skruvkylaggregat

XStream RTHF
Vattenkylda skruvkylaggregat

CenTraVac™ CVGF
Vattenkylt centrifugkylaggregat i enhetsutförande

eCTV CenTraVac™ CVHH/CDHH
Vattenkylt centrifugkylaggregat i enhetsutförande

CMAB
Scrollkompressorer med flera rör

RTMA
Skruvkompressorer med flera rör

RTMA
Skruvkompressorer med flera rör

Uppvärmningskapacitet  (kW)

CXAM AquaStream™ 3G
Reversibel luft/vatten-scrollvärmepump

CXA
Reversibel luft/vatten-scrollvärmepump

Flex-serien
Luft/vatten-scrollvärmepump

Conquest CXAX
Luft/vatten-scrollvärmepump

CXCM
Luft/vatten-scrollvärmepump

CGWH
Vatten/vatten-scrollvärmepump

CGWN
Vatten/vatten-scrollvärmepump

RTWD
Vatten/vatten-skruvvärmepump

CXAO
Reversibel luft/vatten-scrollvärmepump

RTXB
Reversibel luft/vatten-skruvvärmepump

XStream RTWF
Vatten/vatten-skruvvärmepump

CMAB
Scrollkompressorer med flera rör

RTMA
Skruvkompressorer med flera rör

Kylkapacitet  (kW)

CMAB
Scrollkompressorer med flera rör

RTMA
Skruvkompressorer med flera rör

Kylkapacitet  (kW)

RAUL-kondensoraggregat
Scrollkompressorer

RAUS-/RAUX-kondensoraggregat
Scrollkompressorer

Luftflöde  (m3/h)

CLCF Climate Changer™ för komforttillämpningar
Luftbehandlingsaggregat

CLCF Climate Changer™ för sjukhus- och laboratorietillämpningar
Luftbehandlingsaggregat

CCTA-CCTB för skräddarsydda tillämpningar
Luftbehandlingsaggregat

CCEB för sjukhus- och laboratorietillämpningar
Luftbehandlingsaggregat

CCEB för skräddarsydda tillämpningar
Luftbehandlingsaggregat

Kylkapacitet  (kW)

Airfinity™ Solar

Airfinity

Voyager II

Voyager III

Kylkapacitet  (kW)

UniTrane™ W-Line

Envägs-CFAS/CFAE
Kassett

UniTrane™ Harmony FCAS/FCAE/FVAS/FCAE/FKAE/FKAE
Fläktkonvektor

Fyrvägs-CWS/CWE
Kassett

UniTrane™ B-Line

UniTrane™ D-Line

Kylkapacitet  (kW)

Jupiter-datorrumsaggregat

Mercury-datorrumsaggregat

Kondensordatorrumsaggregat

Kylkapacitet  (kW)

TVR-5G för utomhusbruk

Fastighetsstyrningstillämpningar  

OptiPlant
Styrsystem för kylanläggningar

EnerView-mätningslösningar
Styrsystem för kylanläggningar

Kylanläggningshanterare
Styrsystem för kylanläggningar

Tracer™ Concierge
Lösning för mindre klimatsystem

Tracer™- SC-styrenhet
Lösning för små och medelstora byggnader

Tracer™ Ensemble
Lösning för stora system