Klimatsystemanläggning i Europa

Kontinuerlig innovation, oöverträffad expertis, obevekligt engagemang och mer än ett hundra års erfarenhet inom design och tillverkning av klimatutrustning. Det är vad Trane utlovar, och i Europa vittnar vår nya stora testanläggning för klimatutrustning om detta. Våra omfattande tester garanterar att din installation på plats uppfyller även de strängaste prestandakraven. 

Tillverkare av klimatutrustning brukar som standard utföra Eurovent-testerna som är allmänt vedertagna i branschen. De verkliga driftsförhållandena kan emellertid variera kraftigt eftersom varje tillämpning är unik, och standardiserade tester kan oftast inte garantera att en enhet kommer att fungera precis så som kunden kräver. Därför har Trane byggt denna branschledande testanläggning som kan utvärdera prestanda vid kunddefinierade parametrar.  

 

Tranes nya europeiska forsknings- och utvecklingslaboratorium i Épinal i Frankrike används för att validera prestandan hos hela Tranes produktportfölj, inklusive kylaggregat med stor kapacitet, luft/vatten-värmepumpar och enheter med flera rör. Extrema temperaturer från −25 °C till +55 °C kan simuleras, oberoende av rådande utomhusförhållanden.

Tranes testanläggning har utformats för att fungera som valideringscentrum för utveckling av nya produkter. Där kan man testa de allra flesta driftsförhållanden som klimatutrustning brukar utsättas för.

Innan utrustningen lämnar fabriken valideras dess prestanda enligt de förhållanden under vilka den ska fungera när den har installerats. Tranes kunder kan faktiskt observera sin nyförvärvade utrustning medan den testas för deras specifika användningsområden och omgivningsförhållanden.

Tranes europeiska forsknings- och utvecklingslaboratorium uppfyller alla branschstandarder, vilket innebär att förfaranden, mätningar och driftsförhållanden tas i beaktande så att våra kunder får tillförlitlig, certifierad prestanda. De vanligaste standarderna är följande:

 • SS-EN 14511: Luftkonditioneringsaggregat, vätskekylare och värmepumpar, med elmotordrivna kompressorer, för rumsuppvärmning och -kylning – provningsmetoder
 • SS-EN 14825: Luftkonditioneringsaggregat, vätskekylare och värmepumpar, med elektriskt drivna kompressorer, för rumsuppvärmning och kylning – provning och prestanda vid dellastförhållanden, samt beräkning av säsongsprestanda
 • SS-EN ISO 3744: Akustik – ljudtrycksmetoden
 • SS-EN ISO 9614: Akustisk – ljudintensitetsmetoden
 • ISO 13253: Ducted air-conditioners and air-to-air heat pumps – Testing and rating for performance
 • SS-EN 1886: Luftbehandlingsaggregat – mekaniska egenskaper

På den här testanläggningen kan den valfria Eurovent-certifieringen för luftkylda kylaggregat över 600 kW utföras.

Dessutom är vår testutrustning godkänd av Tranes metrologilaboratorium med spårbarhet till nationella standarder (Cofrac), vilket säkerställer att våra tester uppfyller eller överträffar kraven på noggrannhet.

Antalet testpaket och prestandavaliderande alternativ som Trane erbjuder är unikt i branschen. Bland annat erbjuds följande:

 • Eurovent-tester (standard)
 • specialanpassade testpunkter
 • testpunkter vid dellast
 • ljudtester
 • värmeåtervinnings- och värmepumpstester
 • frikylning
 • glykoltester
 • variabelt primärflöde
 • kallstart
 • snabb omstart
 • tryckfall
 • avlastningskapacitet
 • säkerhetskontroll av enheten.

Tranes testanläggning i Épinal består av en 5 000 m3 stor klimatkammare med avancerad reglering av omgivningstemperatur och luftfuktighet. Detta ger oss möjlighet att simulera många olika driftlägen, vilket säkerställer att vi kan validera prestandan hos hela Tranes produktutbud, inklusive kylaggregat med stor kapacitet, luft/vatten-värmepumpar och enheter med flera rör.

Klimatkammarens mått

 • Längd: 21 m
 • Höjd: 12,5 m
 • Bredd: Total = 20 m Effektiv = 9 m
 • Maximal aggregatstorlek: 16 m × 3,5 m × 3,5 m

Driftintervall

 • T°: −25 °C/+55 °C
 • Utloppsvatten T°: −12 °C/+65 °C (under 4 °C med glykol)
 • Luftfuktighet: 10–90 % max vid 7 °C torrtemperatur.

Anmärkning: Högst 30 °C variation godtas på lufttemperaturen (T°) inom samma dag.

Kapacitetsområde

 • Luftkylda aggregat på 200 till 1 700 kW vid Eurovent-förhållanden (12/7 °C till 35 °C)
 • Vattenkylda aggregat på 200 till 1 450 kW vid Eurovent-förhållanden (12/7 °C till 30/35 °C)
 • Värmepumpsaggregat på 200 till 1 000 kW vid Eurovent-förhållanden (40/45 °C till 7/6 °C)

Anmärkning: Maximal kapacitet som hanteras i labbet är funktionen av testförhållandena. För test av förhållanden som inte är standard måste dess genomförbarhet kontrolleras med labbet.