Airfinity™

20–135 kW

Huvudfunktioner

 • Finns som värmepump eller endast för kylning, med eller utan extra värme (gasbrännare, elektriskt värmeelement eller varmvattenbatteri) 
 • Dubbel kylningskrets med tandemscrollkompressorer
 • Smart friskluftshantering med frikylningskapacitet
 • Elektroniskt kommuterad (EC) radialfläkt med modulerande luftflöde
 • Trane CH536-styrenhet med intelligent komfortkontroll och inbäddade energibesparingsfunktioner
 • Dubbel väggpanel med isolering av 25 mm glasfiber
 • Eurovent-certifierad
 • Värmeåtervinningsmodul för ytterligare energibesparingar
 • Elektronisk expansionsventil
 • Avancerad avfrostning
 • R-410A-köldmedium

Kundfördelar

 • Hög årstidsanpassad verkningsgrad, uppfyller redan kraven i 2021 års Ecodesign-föreskrifter
 • Frikylnings- och värmeåtervinningslösningar för lägre total ägarkostnad
 • Kompakt och modulär konstruktion med helt integrerade reglage
 • Kan anpassas för att uppfylla just dina behov, så att du inte behöver kompromissa
 • Maximal möjlighet till anpassning för snabbare, enklare, billigare installationer
 • Kompatibel med flera takfundament – utan dyra adaptrar eller andra ändringar – till och med om ni lägger till en värmeåtervinningsmodul!

Stort urval av tillval, inklusive:

 • Extra uppvärmning (elektriskt värmeelement, varmvattenslinga, gasbrännare)
 • Värmeåtervinningsmodul
  • Nyckelfärdiga: takaggregatet konfigureras på fabriken
  • Snabb installation: Inget extra takfundament behövs!
  • Lätt och kompakt: enkel transport och hantering
  • Energibesparingar: normal återbetalning på upp till tre år
  • Tillförlitlighet: Frostskydd för tillämpningar i låg omgivningstemperatur
 • Utsugsfläkt för högtryckstillämpningar med dränkbar elpump (upp till 500 Pa)
 • Justerbara och icke-justerbara takfundament
 • Trådlösa temperaturområdessensorer
 • Uttag för fjärrservice
 
En uttömmande lista över tillgängliga alternativ finns i dokumentationen. Du kan också kontakta någon av Tranes tekniska säljare.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tracer Concierge™

 • Perfekt för detaljhandeln
 • Ändra klimatinställningar och belysningsscheman via ett och samma gränssnitt
 • Ändra börvärden för tillåten temperatur och luftfuktighet
 • Få meddelanden om klimatstyrningsenhetens status eller problem
 • Användarvänlig displaypanel som till viss del kan justeras
 • Förenklat och prisvärt styrsystem för upp till 30 takaggregat