RTWD-värmepump

250–1 033 kW

Huvudfunktioner

 • Direktdriven halvhermetisk skruvkompressor med låg hastighet och endast tre rörliga delar, suggaskyld motor
 • Trane Adaptive Frequency™-omvandlare
 • Fullt anpassningsbar lastkontroll (15–100 %)
 • Fyra olika effektivitetsnivåer:
  • SE: standardverkningsgrad
  • HE: hög verkningsgrad
  • XE: extra hög verkningsgrad
  • HSE: Hög årstidsanpassad verkningsgrad (med adaptiv frekvensomvandlare)
 • Reglering av utgående kondensorvattentemperatur i CH530
 • Högsta utgående kondensorvattentemperatur 63 °C
 • Kompakt utformning – kan passera genom vanlig enkeldörr
 • Konstruktion med skruvförband som är enkel att nedmontera
 • Förenklad rördragning – endast rördragning för förångaren och kondensorns rörkopplingar behövs
 • En strömanslutning – lägre kablagekostnader
 • Fabriksmonterad Y/D-startpanel

Kundfördelar

Högpresterande värmepump som bygger på:

 • Fallfilmsförångare: högre prestanda med lägre köldmediefyllning
 • Tekniskt avancerad styrenhet garanterar överlägsen driftsäkerhet och låga ägandekostnader
 • Trane Adaptive Frequency™-omvandlare för ökad dellasteffektivitet på HSE-versionen

Huvudalternativ

 • Förångare med tre lopp
 • Ej avsäkrad frånskiljare
 • Kretsbrytare
 • Skydd mot över-/underspänning
 • Externt gränsvärde för köldbärare och ström
 • Programmerbara reläer
 • Elmätare
 • Analog utgående ström från motorn
 • Ljuddämparpaket
 • Manometrar

Tillbehör

 • Elastomeriska isolatorer
 • Kopplingssatser
 • Flödesbrytare

Tracer™ CH530-styrenhet

Mikroprocessorbaserat Adaptive Control™-reglage med:

 • Användarvänligt gränssnitt för operatörer
 • Vattenpumpsreglage

Styrningstillval:

 • Programmerbara reläer
 • Återställning av börvärden via analog signal
 • Utgående köldmedietryck för kondensor
 • BACnetTM, LonTalk®, Modbus kommunikationsgränssnitt