Värmepumpar i Flex-serien

47–354 kW

Huvudfunktioner

 • Scrollkompressorer.
 • ECO-PROFILE-axialfläktar, statiskt och dynamiskt balanserade.
 • På vattensidan har plattvärmeväxlaren en differentialtryckvakt och frostskydd med elektriskt värmeelement.
 • På luftsidan har värmeväxlaren högeffektiva kamflänsade slingor med sömlösa kopparrör som expanderar in i korrugerad aluminium.
 • Styrenhet för kondensor- och förångartryck med variabel fläkthastighetsmodulering.
 • Mikroprocessorbaserad styrenhet.
 • Termostatisk expansionsventil.
 • Kåpa och paneler i förzinkat och lackerat stål.

Kundfördelar

 • Fläktar med miljövänlig profil
 • Kontinuerlig drift utan stopp
 • Just in time-system
 • Enkel att hantera
 • Flexibel investering

Alternativ

 • Hybrid smart cooling® (tvåvägsventil med moduleringsverkan, lödd värmeväxlare).
 • Börvärde som kan fjärregleras. (1)
 • Elektronisk expansionsventil.
 • Effektfaktorkorrigering till cos phi 0,91. (2)
 • Automatiska kretsbrytare för kompressorer.
 • Automatiska kretsbrytare för fläktar.
 • Skyddsrelä för över-/underspänning + fasfel.
 • Kondensorstyrenhet med variabel fläkthastighetsmodulering.
 • Elektroniska fläktar med komplett växelriktare.
 • Mjukstart.
 • Sats för låg utomhuslufttemperatur ned till −10 °C (endast i kylningsläge).
 • Sats för låg utomhuslufttemperatur ned till -20 °C (endast i kylningsläge)
 • Skydd mot kompressorljud.
 • Fläktar med högt statiskt tryck, 100 Pa.
 • Lackerade kondensorbatterier.
 • Epoxibelagda flänsar på kondensorbatterierna.
 • Kondensorbatterier i koppar/koppar.
 • BLYGOLD-kondensorbatterier.
 • Gasmätare.
 • Spjäll med inträngningsskydd.

Tillbehör

 • Avancerad fjärrstyrd knappsats inklusive alla anslutningskablar (3)
 • Fjärrskärm.
 • Signalförstärkningskort (avstånd över 50 m).
 • Flödesbrytare.
 • Automatisk vattenpåfyllning.
 • Vattenmätare.
 • Vibrationsdämpande gummifästen.
 • Vibrationsdämpande fjädring.
 • Vattenfilter.
 • RS485-kort för seriell kommunikation. (4)

 

(1) Finns i standardtemperaturintervall. (2) Faskorrigering gäller för varje enhet. Enheten kopplas löst till panelen med klämmor. (3) För modulära tillämpningar. (4) Kan endast användas på en master-enhet (i kombinationer) eller på enskilda fristående enheter (ej modulär tillämpning).

Flex-styrenheter

 • Fristående Flex Dixell iChill 121
 • Modulär Flex Carel Pao1 S
  • Master/slave-inställningen görs på fabriken
  • Carel-styrenheten stöder BacNet och LonTalk
 • Viktigt: Fristående aggregat kan inte omvandlas till modulära aggregat på plats på grund av den elektriska panelen och olika styrenheter

Modulär Flex-styrenhet

Upp till 12 moduler med ett gemensamt gränssnitt

 • Genius-sats (inkluderar fjärrstyrd knappsats för PGD Carel, anslutningskabel)
 • Fleraggregatsaktivering (variabelt lösenord kopplat till C.O.)
 • Signalförstärkningskort (avstånd över 50 m)