CXCM-värmepump

43–327 kW

Huvudfunktioner

 • Hermetiska scrollkompressorer, låg vibrations- och ljudnivå
 • Högeffektiv radialfläkt för montering inomhus med en kanal för luftintag och -utblås. EC-radialfläkt som tillval för högre externt statiskt tryck upp till 400 Pa.
 • På vattensidan har plattvärmeväxlaren en differentialtryckvakt och frostskydd med elektriskt värmeelement
 • På luftsidan har värmeväxlaren högeffektiva kamflänsade slingor med sömlösa kopparrör som expanderar in i korrugerad aluminium
 • Termostatisk expansionsventil
 • Kåpa och paneler i förzinkat och lackerat stål
 • Våg- eller lodrätt luftflöde

Kundfördelar

 • Kompakta mått ger flexibla installationer i både nya och befintliga fastigheter
 • Enkelt underhåll tack vare komponenternas placering
 • Utmärkta akustiska komfortnivåer
 • Digital Defrost är ett självreglerande avfrostningssystem som endast aktiveras vid isbildning av enhetlig tjocklek på kondensorbatteriernas flänsar
 • Dynamic Logic Control (DLC) hanterar inloppsvattnets temperaturskillnader baserat på dess variationshastighet. Tack vare DLC minskar antalet kompressorstarter, vilket gör att du sparar pengar och energi.
 • Med funktionen för dynamiskt börvärde kan du parallellt ändra börvärdet så att du alltid får högsta komfort och maximal energibesparing.

Alternativ

 • Skydd mot kompressorljud
 • Mjukstart
 • RS485-kort för seriell kommunikation
 • Elektronisk expansionsventil
 • Effektfaktorkorrigering cos phi 0,91
 • Automatiska kretsbrytare
 • Numrerade ledningar
 • Skyddsrelä för över-/underspänning + fasfel
 • Elektroniskt kommuterade fläktar (EC-fläktar) ger högre moduleringskapacitet och sparar energi
 • Epoxibelagda kondensorbatterier
 • Lackerade kondensorbatterier
 • Kondensorbatterier i koppar/koppar
 • Kondensorbatterier i förtennad koppar
 • Kondensorstyrenhet med variabel fläkthastighetsmodulering och växelriktare för drift ned till en utomhuslufttemperatur på +10 °C

Tillbehör

 • Fjärrskärm
 • Flödesbrytare
 • Automatisk vattenpåfyllning
 • Vattenfilter
 • Vatten- eller gasmätare
 • Vibrationsdämpande gummifästen eller fjädring
 • Mikroprocessorbaserad styrenhet för hantering av på- och avslagning av aggregatet, inställning av driftläge och parametrar