Conquest-värmepump CXAX

40–165 kW

 

 

 

 

 

 

 

Huvudfunktioner

 • Kompakt utförande: mindre uppställningsplats och låg profil
 • Finish i hög kvalitet
 • Uppvärmning året runt: omgivningstemperatur ned till −15 °C och utloppsvattentemperatur upp till 60 °C
 • Verkningsgraden är optimerad för en dellast
 • Uppfyller 2015 och 2017 års Ekodesign-förordning (EU-direktiv för värmeaggregat)
 • Två akustiska paket: Standardljud, låg bullernivå utan reducerad verkningsgrad
 • Alternativ med en eller två kretsar

Kundfördelar

Kylaggregatet som ger bäst värde tack vare:

 • Reversibel drift: kylning eller uppvärmning
 • Låg energiförbrukning: överlägsen delbelastningseffektivitet ESEER och SCOP
 • Tyst drift: låg ljudnivå även i mycket ljudkänsliga tillämpningar
 • Unikt!: effektiviteten bibehålls när ljudet reduceras
 • Kompakt utförande: enklare att integrera på arbetsplatsen
 • Tillförlitlighet: huvudkomponenterna är konstruerade och tillverkade av Trane
 • Användarvänligt styrgränssnitt och driftskompatibilitet med fastighetsautomatiseringssystem

Alternativ

 • Olika integrerade hydraulmoduler: enkla/dubbla pumpar, lågt/högt huvudtryck
 • Bufferttank för pålitlig och jämn drift
 • Processkylning i låga temperaturer (< 4 °C)
 • Drift i låg omgivningstemperatur (−10 °C)
 • E-belagt kondensorbatteri ger hållbarhet
 • Partiell värmeåtervinning (PHR)
 • Utvändigt skyddsgaller
 • Version med hög verkningsgrad (HE)
 • Smartflödeskontroll  för variabelt primärflöde (VPF)
 • Högt externt statiskt tryck (HESP)
 • Smart anläggningskontroll
 • Tilläggsvärme

Tillbehör

 • Elastomeriska isolatorer
 • Ny lätt och förstklassig Trane-styrenhet för kommersiellt bruk
 • LCD-skärm med standardknapp för navigering
 • Lyxskärm som tillval:
  • 18 cm pekskärm i färg som är lätt att läsa
  • Branschledande algoritmer
  • Utformning med öppna protokoll
  • Adaptive Control
 • SmartCom-gränssnitt: Möjlighet till kommunikation via BACnetTM, LonTalk®och Modbus