RAUS-/RAUX-kondensoraggregat

15–43 kW

Huvudfunktioner

 • Scrollkompressor
 • Högeffektivt kondensorbatteri med sömlösa kopparrör och aluminiumflänsar
 • Styrenhet för kondenstryck med variabel fläkthastighetsmodulering för låg omgivningstemperatur
 • Skyddsgaller för kondensorbatteri i plast
 • Elpanel
 • Kåpa och paneler i förzinkat och pulverlackerat stål

Kundfördelar

 • Låg effektförbrukning tack vare högeffektiva kondensorbatterier med integrerad delkrets för kylning som ökar både kapaciteten och effektiviteten
 • Minimalt utrymmesbehov och vågrätt luftflöde

Alternativ

 • Skydd mot kompressorljud
 • Mjukstart
 • Manöverpanel för elektriskt värmeelement med termostat
 • Skyddsrelä för fasfel
 • Epoxibelagda kondensorbatterier

Tillbehör

 • Fjärrstyrd manöverpanel
 • RS485-kommunikationskort
 • Anslutningssats inklusive:
  • termostatisk expansionsventil
  • filtertork med synglas
  • magnetventil på vätskeledning
 • Vätskemottagare
 • Serviceventiler på sug-, vätske- och utjämningsledningarna
 • Vibrationsdämpande gummifästen
 • Mikroprocessorbaserad styrenhet för hantering av på- och avslagning av enheten, inställning av driftläge, inställning av parametrar och visning av felkod

Sök efter mer produktmaterial: Litweb