Kondensenheter

Kondensoraggregat utformade med dina behov i åtanke

Trane-splitsystem innebär ett helt nytt sätt att utforma våra kondensoraggregat. Vår målsättning var att skapa ett system som alltid skulle uppfylla uppgiftskraven.

En inomhussektion ansluts till tillhörande utomhussektion via köldmedierör (därav namnet ”split”). Inomhussektionen innehåller fläkt, batteri för inomhuskylning, uppvärmningssektion och filter medan utomhussektionen innehåller kompressor och kondensor. Energiprestanda som hos takaggregat i enhetsutförande med högre installationsflexibilitet. Det är en kombination som ger pålitlig drift och enkel service.

Tranes erfarna designteam använde den senaste datatekniken och tillämpade en helt ny tillverkningsprocess för att skapa en ny standard för splitsystem.

Tranes luftkonditioneringsenheter för splitsystem med sin välkända kvalitet och pålitlighet i kombination med högre effektivitet och flexibilitet samt enklare installation erbjuder system som ger dig exceptionell valuta för pengarna.

Prestanda

Frånvaron av dödvolym i slutet av kompressionscykeln säkerställer bättre prestanda. Frånvaron av ömtåliga rörliga delar som fjädrar och ventiler innebär också att prestandan bibehålls under hela systemets livstid.