Mercury

21–126 kW

Huvudfunktioner

 • Avsedd för miljöer där högteknologisk utrustning är den dominerande värmekällan
 • Åtkomst framifrån för komplett aggregatunderhåll
 • Centrifugalfläktar med högt tryck, förhöjningskant och bakåtböjda vingar

Kundfördelar

 • Flexibilitet: system som kan anpassas exakt efter alla tillämpningskrav
 • Precision: exakt reglering av temperatur och luftfuktighet för krävande tillämpningar
 • Ljudnivå: en av de bästa akustiska komfortnivåerna som finns tillgängliga på marknaden

Sortimentbeskrivning

Aggregat med växelströmsmotor och bakåtböjd fläkt

 • EDCB: Köldbärare med nedåtriktat utblås
 • EUCB: Köldbärare med uppåtriktat utblås
 • EDAB: Luftkyld med direktexpansion och nedåtriktat utblås
 • EUAB: Luftkyld med direktexpansion och uppåtriktat utblås
 • EDWB: Vattenkyld med direktexpansion och nedåtriktat utblås
 • EUWB: Vattenkyld med direktexpansion och uppåtriktat utblås

Enhet med EC-motor och bakåtböjd fläkt

 • EDCV: Köldbärare med nedåtriktat utblås
 • EUCV: Köldbärare med uppåtriktat utblås
 • EDAV: Luftkyld med direktexpansion och nedåtriktat utblås
 • EUAV: Luftkyld med direktexpansion och uppåtriktat utblås
 • EDWV: Vattenkyld med direktexpansion och nedåtriktat utblås
 • EUWV: Vattenkyld med direktexpansion och uppåtriktat utblås

Alternativ

 • Elektrisk återuppvärmning/utökad elektrisk återuppvärmning
 • Varmvatten/återuppvärmning med hetgas
 • EC-fläktmotor med reglerbar hastighet
 • Befuktare med elektroder
 • Luftfilter
 • Friskluftsmodul
 • Luftintag på framsidan, baksidan eller på basenheten (endast konfiguration med uppåtriktat utblås)
 • Stativ för främre utblås
 • Olika akustiska belägg för panelerna i aggregatets kåpa
 • Elektronisk expansionsventil

Tillbehör

 • Kondensatavtappningspump
 • Kondensatavtappningspump för befuktare
 • Utvändiga sensorer för larm om hög omgivningstemperatur och luftfuktighet
 • Brand- och/eller rökdetektor
 • Vattenläckagedetektor
 • Underreden och förhöjningskanter (för intag eller utblås) ger enklare integrering

Styrning

En mP40-mikroprocessorbaserad styrenhet med användarvänlig LCD-skärm

 • Temperatur- och luftfuktighetskontroll
 • Komplett system för att rapportera och registrera larm
 • Automatisk omstart
 • Fjärrstyrd automatisk avslagningsfunktion
 • Språkval på arbetsplatsen
 • Anslutning via BACnetTM, LonTalk®, Modbus -protokoll eller lokalt RS485-nätverk