eCTV CenTraVac™-centrifugalkylaggregat CVHH/CDHH

3 000–14 000 kW

Huvudfunktioner

 • Nästa generations köldmedium med låg global uppvärmningspotential: R-1233zd(E)
 • CVHH – en krets/en kompressor
 • CDHH – dubbla kretsar/två kompressorer
 • Direktdrivna flerstegskompressorer
 • Halvhermetisk kompressorkonstruktion
 • Förvärmare
 • Snabb omstart efter strömavbrott

Kundfördelar

 • Tillförlitlighet
 • Effektivitet
 • Låga utsläpp

 

CenTraVac™-kylaggregat i serien E™ ingår i Ingersoll Rand EcoWise™-produktportfölj där nästa generations köldmedier med låg global uppvärmningspotential (GWP) och hög drifteffektivitet används för att minska miljöpåverkan.

Alternativ

Precis som för alla CenTraVac™-kylaggregat kan du välja olika alternativ för att få en enhet som är byggd enligt dina specifikationer. Du kan anpassa ditt Trane-kylaggregat – från energibesparingsalternativ och det utökade elpaketet till ett antal alternativ för låg och medelhög spänning.

 • Alternativen för låg spänning (< 600 V) är enhets- och fjärrmonterade Y/D-startanordningar eller halvledarstartmotorer, eller en enhetsmonterad Adaptive Frequency™-omvandlare.
 • Alternativen för medelhög spänning (3,3–6,6 kV eller 10–11 kV) innefattar startmotorer med primär reaktor eller automatisk transformator över ledningen som kan monteras på enheten eller fjärrmonteras, eller en fjärrmonterad Adaptive Frequency™-omvandlare.

Energibesparingsalternativ:

 • Värmepump för utgående kondensorvattenkapacitet upp till 60 °C
 • Fullständig värmeåtervinning (värmeväxlare med fullständig värmeåtervinning och dubbla uppsättningar)
 • Extra kondensor (partiell värmeåtervinning)
 • Värmelagring (ned till −7,8 °C)
 • Frikylning

Tracer AdaptiView™-reglage

 • Trane Adaptive Control™-strategier tillhandahåller intelligensen bakom CenTraVac-kylaggregat och reagerar vid många olika förhållanden för att bibehålla en effektiv kylanläggningsanvändning i alla tillämpningar, med patenterade styralgoritmer som maximerar prestandan i system med variabelt primärflöde.
 • Utformningen med öppna protokoll fungerar i alla tänkbara fastighetsautomatiseringssystem utan behov av gateways (BACnetTM, LonTalk®, och Modbus RTU)

Sök efter mer produktmaterial: Litweb